[ A Windows Server 2008 újdonságai: menedzsment ]

A Windows Server 2008 újdonságai: menedzsment

 • 2007-11-29 16:55
A Windows Server 2008 újdonságait bemutató sorozatunk második részében a rendelkezésre álló új menedzsment eszközökkel ismerkedünk meg, melyek részben ismer?sek lesznek, de szép számmal találunk eddig elérhetetlen lehet?ségeket is.

Kezdjük rögtön a telepítéssel. Ha emlékszünk a korábbi verziók telepítési folyamatára, furcsa dolgot tapasztalhatunk a 2008-as szerver esetében. A folyamat során mindössze a termékkulcsot és a célpartíciót szükséges megadnunk, illetve kulcs hiányában a megvásárolt verziót is ki kell választanunk. A további beállításokat csak a rendszer els? indítása után végezhetjük el.

Amikor el?ször belépünk az asztalra egy rengeteg lehet?séget tartalmazó felületet kapunk, az úgynevezett ICT-t (Initial Configuration Tasks), ahol lehet?ségünk nyílik az adminisztrátor jelszavának megadására, a hálózati konfigurációra, az id? és a dátum beállítására, a számítógépnév és tartományi tagság megadására, szerepkörök hozzáadására és még sok másra is. Lényegében az ICT segítségével a szerver olyan alapvet? beállítását végezhetjük el, amelyeket eddig részben a telepít?ben találhattunk meg.


[ Kép ]


A képen is láthatjuk, mennyire hatékony és jól összeszedett eszközr?l van szó. Nem csak a beállítások elvégzésére van lehet?ségünk, hanem a jelenlegi állapot megtekintésére és mentésére is. Az eredményt elküldhetjük e-mailben, kinyomtathatjuk, vagy HTML formátumba is menthetjük. Az ICT képerny? esetleg más formában jelenik meg, ha OEM szoftvert vásároltunk, ugyanis a rendszerépít?k átkonfigurálhatják a felület megjelenését. Amennyiben egy korábbi Windows verzióról frissítettük a rendszerünket az ICT nem lesz látható az els? indításkor, továbbá a csoportházirendben is találhatunk opciókat az eszköz használatának szabályozására.

Miután az ICT kínálta lehet?ségek végére értünk, egy másik újdonsággal találkozunk, ami kezdetleges formában már a 2003-as szerverben is megtalálható volt. Akkoriban "Manage Your Server" névre hallgatott, jelenleg pedig a Server Manager nevet viseli. Valójában egy jelent?sen b?vített Computer Management interfészr?l van szó és ha megfigyeljük, szinte minden funkcióval rendelkezik, amivel a már jól ismert számítógépkezel? MMC modul. Használatával egyszer?en adhatunk hozzá és konfigurálhatunk szerepköröket, szolgáltatásokat, valamint információkat kaphatunk azok állapotáról. A kés?bbiekben lehet?ségünk lesz további szerepkörök hozzáadására és menedzselésére is. Erre jó példa a WSUS 3.0 SP1, mely egy frissítés után megjelenik a Server Manager-ben és úgy kezelhetjük mint a többi beépített funkció bármelyikét.

Az alábbi képeken láthatjuk a 2003-as verzióban megismert Configure Your Server varázslót, és az új Server Manager-t. Az ábrák magukért beszélnek: az eszköz igen sokat fejl?dött.


[ Kép ]


[ Kép ]


Ha alaposan megnézzük a képet vagy magunk is kipróbáljuk a Server Manager-t, láthatjuk mennyi funkció kapcsolódik minden egyes elérhet? komponenshez.

Csak néhány példa:

 • Eseménynapló
 • Rendszerszolgáltatások kezelése
 • A szerepkörhöz tartozó szolgáltatások telepítése
 • A szerepkörhöz tartozó egyéb eszközök listája
 • Tanácsok a helyes konfiguráláshoz, és online dokumentációk listája

A másik izgalmas újdonság, a beépített MMC 3.0 modul, mely lehet?séget nyújt, hogy err?l a felületr?l végezzük el mindennapos feladatainkat is. Konkrét példaként említeném a jól ismert "Active Directory Users & Computers" modult, az adminisztrátorok által talán leggyakrabban és legtöbbet használt eszközt. Amennyiben az Active Directory telepítve van, minden gond nélkül elérhet? a Server Manager felületér?l, és nem új ablakban, hanem közvetlenül a manager középs? oszlopában. Ha szolgáltatásokat próbálunk aktiválni a szokásos "Add/remove programs/Windows components" vezérl?pult-modulon keresztül, észrevehetjük, hogy ebben az esetben is a Server Manager siet a segítségünkre.


[ Kép ]


Ennek köszönhet?en biztosak lehetünk benne, hogy az adott szolgáltatás megfelel?en lesz telepítve. Kizárólag a feltétlenül szükséges összetev?k telepítése történik meg és csak a szolgáltatás helyes és biztonságos m?ködéséhez elengedhetetlen portok kerülnek megnyitásra a t?zfalon.

Ennek ellen?rzéséhez és beállításához eddig a Security Configuration Wizard (SCW) eszközre volt szükség, amely most is elérhet?, de alapesetben már nem szükséges a használata. Természetesen egyéb szervertermékek, mint például SQL Server, Exchange Server esetében továbbra is érdemes használni.

Fontos megjegyezni, hogy a Server Manager grafikus formájában csak a helyi számítógép kezelésére alkalmas, nincsen lehet?ségünk távoli számítógépekhez csatlakozni az eszköz használatával. Amiért külön kiemeltem a grafikus felület szót annak az az oka, hogy létezik egy parancssoros verzió is, mely ugyan szintén nem alkalmas távoli számítógépek felügyeletére, viszont nincsen akadálya a WinRM-el (távoli számítógépkezelési protokoll) kombinált használatnak.

A Server Manager parancssoros változatának indítása nagyon egyszer?:

servermanagercmd.exe


A Core változat alatt nem érhet? el a Server Manager, ezért sem esett szó róla a cikk el?z? részében. Amiért nagyon hasznos ez a parancs, az az automatizálás és a távoli menedzsment. Paraméterek segítségével lekérdezhetjük a jelenleg a rendszerben található szerepkörök listáját, és szükség szerint hozzáadhatunk újakat vagy eltávolíthatunk bel?lük.

Akár XML formátumú fájlt is használhatunk mind a konfigurációs adatok exportálása, mind azok automatizálása során. Ennek különösen akkor vesszük hasznát, ha egy meglév? szerveren található szerepköröket szeretnénk több más kiszolgálóra is telepíteni. Ilyenkor nincs más teend?nk, mint exportálni a beállításokat egy XML fájlba a következ? módon:

servermanagercmd -query result.xml


A másik szerveren pedig a következ? utasítás kiadásával telepíthetjük az összeteve?ket:

servermanagercmd -inputpath install.xml


Jelenleg a két XML állomány felépítése nem egyezik meg, ezért némi konverzióra van szükség a telepítés el?tt. A végleges verzióban ez valószín?leg megváltozik majd.

A parancs egyik érdekessége a "-whatif" kapcsoló, amellyel a változtatások alkalmazása nélkül tekinthetjük meg, mi történne, ha telepítenénk vagy eltávolítanánk összetev?ket. Megtudhatjuk, pontosan milyen szolgáltatások járnak együtt a kívánt szerepkörrel, illetve hogy szükség lesz-e például gép újraindítására.

Eddigiekben jórészt a helyi gépen történ? beállításokról esett szó, most nézzük, mit tehetünk meg távolról. Természetesen a távoli asztalt (RDP) bármikor használhatjuk, azonban a régi verziókból ismer?s lehet egy másik nagyon hasznos csomag is a Windows Server 2003 Administration Tools Pack, röviden "Adminpak". Ez a csomag MMC modulokat tartalmazott melyek segítségével egy távoli Windows Server vagy akár XP alól is elérhettük a szerver szolgáltatásainak kezel?felületét. Az eszköz most is létezik, de a Remote Server Administration Tools (RSAT) nevet kapta. Az adminpak-kal ellentétben már lehet?ségünk van kiválasztani milyen eszközöket szeretnénk telepíteni, amire alapesetben az el?d nem adott lehet?séget, bár a KB314978 számú tudásbáziscikk útmutatásai alapján megoldható volt a dolog.

Jelenleg az RSAT csak Windows Server 2008 alatt érhet? el és a szolgáltatások közül telepíthet?. A tervek szerint a megjelenés idejére elkészül az eszköz Windows Vista SP1-hez és talán más kliens operációs rendszerekhez is. A következ? szolgáltatások kezelésére van lehet?ségünk jelenleg:

Szerepkörök

 • Active Directory Domain Services
 • Active Directory Certificate Services
 • Active Directory Lightweight Directory Services
 • Active Directory Rights Management Services
 • DNS Server
 • Fax Server
 • File Server
 • Network Policy and Access Services
 • Print Services
 • Terminal Services
 • Web Server (IIS)
 • Windows Deployment Services

Funkciók:

 • BitLocker Drive Encryption
 • BITS Server Extensions
 • Failover Clustering
 • Network Load Balancing
 • Simple SAN Management
 • SMTP Server
 • Windows System Resource Management (WSRM)
 • WINS Server

Természetesen az említett lehet?ségeken kívül más módokon is felügyelhetjük kiszolgálóinkat. Ezekr?l most csak felsorolásszer?en:

 • Group Policy (csoporházirend)
 • WMI (Windows Management Instumentation felület)
 • PowerShell
 • Microsoft System Center


Sorozatunk következ? részében a Windows Server 2008 terminálszolgáltatásának újdonságairól lesz szó.
igazán rakhattak volna az MMC-be egy vista vezérl? pult féle keres?t. már a vistában is nagyon hiányzik, amikor a service-eket akarom piszkálni.