[ ISO-szabvány lett az Open XML ]

ISO-szabvány lett az Open XML

  • 2008-04-03 04:48
  • Forrás: IT Café
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) bejelentette, hogy a Microsoft által kidolgozott Office Open XML (OOXML) dokumentumformátum megkapta a szabványosításhoz szükséges támogatást. A jóváhagyáshoz az ún. közrem?köd? országok kétharmados támogatását, valamint az összes szavazó tagország - azaz a közrem?köd? és az ún. megfigyel? országok - voksainak háromnegyedét kellett elnyerni.

A közlemény szerint mindkét feltétel teljesült: a közrem?köd? országok 75 százaléka szavazott igennel, miközben az összes tagországnak csupán 14 százaléka mondott nemet vagy tartózkodott. Ezzel egy hosszú hónapok óta tartó, heves szakmai és érzelmi vitákkal terhelt id?szak zárult le, ugyanis a formátum szabványosítása egyáltalán nem ment simán. A gyorsított eljárás els? körében a nemzeti szabványügyi szervezetetek tavaly szeptemberben elutasították az OOXML ISO-szabvánnyá emelését. Ezzel azonban nem zárult le a folyamat: a meglehet?sen összetett procedúra forgatókönyve szerint idén február végén egy "Ballot Resolution Meetinget" hívtak össze, amelyen megvitatták, hogy a dokumentumformátummal kapcsolatban feltett kérdésekre, megfogalmazott kifogásokra id?közben kielégít? választ adott-e Microsoft, illetve a dokumentációt elkészít? Ecma. Ezt követ?en az ISO-tagországok egy hónapot kaptak arra, hogy döntsenek: a válaszok tükrében változtatnak-e korábbi szavazatukon.

E második szavazás során az összes tagország 86 százaléka támogatta a szabványosítást, köztük volt többek között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Japán. Kína, India és Oroszország nemmel szavazott.

A tét nagy volt a Microsoft számára, hiszen egy hatalmas piacról van szó. Egy nyílt szabványú formátum létrehozása azért megkerülhetetlen, mert csak ezzel biztosítható, hogy a dokumentumok évek múlva is olvashatóak és kezelhet?ek maradnak, ami f?ként a vállalatok, állami és közintézmények számára kulcsfontosságú szempont. Több ország kormánya azért döntött a már ISO-szabvány - és a Microsoft riválisai által támogatott - OpenDocument (ODF) felkarolása mellett, mert ezt egy iparági szerepl?ket tömörít? szervezet, nem pedig egyetlen vállalat fejleszti és felügyeli.

A Microsoft azonban most is igyekezett hangsúlyozni: együttm?ködésre törekszik az iparággal. "A szakért?k, felhasználók és kormányok visszajelzései komolyan hozzájárultak az Open XML specifikáció javításához, ami ezáltal még hasznosabbá válhat a fejleszt?k és a felhasználók számára. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy termékeinkben támogassuk a szabványt, és a jobb interoperabilitás, valamint az innováció el?segítése érdekében a továbbiakban is együtt fogunk m?ködni a szabványügyi testületekkel, a kormányokkal és az iparággal" - mondta a hírt kommentálva Tom Robertson, a szoftvervállalat interoperabilitásért és szabványokért felel?s igazgatója.

A Microsoft elkötelezettségét bizonyítandó Brian Jones, az Office termékmenedzsere blogjában bejelentette: a fejleszt?k dolgoznak az egyel?re külön letöltésként elérhet? ODF b?vítmények beépítésén az Office alkalmazásokba, így azok küls? beavatkozás nélkül támogatni fogják az OpenDocument formátumot is. Az ODF így természetesen választható alapértelmezett formátum is lesz a Microsoft Office programcsomagban.
"OASIS féle formátum egy csomó Office-specifikus extrát nem tud lekezelni."

A baj az hogy ezt a kijelentést ?k sem nagyon támasztották alá semmivel, de még ha igaz is, a formátumuk körül számos probléma merült fel, és ennek ellenére szabvány lett. Elismerem hogy a microsoft ügyesen sikerre vitte az ügyét, az ISO -t mint szervezetet nem tudom ezentúl tiszteletben tartani, mert a bohóckodás ami itt folyt, az ütközik minden elvükkel.

"ez a fájlformátum is nyílt"

Ez idáig rendben is van. Csakhogy elég sokan emeltek már kifogást a szabványleírással kapcsolatban, mivel azt szinte képtelenség megvalósítani, bizonyos ms specifikus programok nélkül. Ezt az iparágban elismert cégek közül is sok állítja, és konkrét idézetekkel is alátámasztják. Nem lehet pusztán az ms elleni támadásnak felfogni. (eredetileg annak véltem a kezdeti felhördülést)

A kérdés továbbra is az, hogy a rengeteg tisztázatlan kérdés ellenére hogy lehetett szabvány az ooxml -b?l?

2008-04-24 20:41
Nem egyszer?bben valósít meg, hanem nem valósít meg. Éppen ezért volt szüksége a Microsoftnak egy saját formátumra, mert az OASIS féle formátum egy csomó Office-specifikus extrát nem tud lekezelni.

A szavazás körül kétségtelenül történtek ködös dolgok, de én pusztán szakmai szemszögb?l közelítem meg a témát, nem politizálok. Hegemóniát nem nagyon látok, mivel ez a fájlformátum is nyílt, és az Office is támogatja az ODF-et.
Egyáltalán ez a gyorsított eljárás nem megcsúfolása az ISO eredeti céljainak? Hiszen gyakorlatilag megkerüli a hagyományos utat. Illetve hogy lehet olyan szabványt elfogadni, ami ellen számos a szakma naggyai álltal felhozott kifogás fogalmazódott meg? A "kés?bb javítjuk" nem megfelel? válasz, hiszen a szabványnak éppen az egységesség lenne a célja. Mi értelme van ennek az egésznek így azon túl hogy a microsoft hegemóniát szolgálja?
Az hogy egyszer?bben valósít meg bizonyos funkciókat, inkább el?nynek számít, f?leg mivel más szabványokat is felhasznál az ODF. A microsoft miért is nem teszi ezt? És miért vannak ilyen "ködös" megfogalmazások az ooxml leírásában? Miért kell sokkalta bonyorultabban megvalósítani ugyanazt? És miért volt szükség gyorsított eljárásra?

2008-04-24 17:09
Azt is érdemes tudni a "szabvány-utánzat" kifejezést használva, hogy az OOXML specifikációját jóval az OpenDocument el?tt kezdték kidolgozni, csak utóbbiból hamarabb lett szabvány (f?ként mivel jóval egyszer?bb a felépítése).
Pedig az IBM legf?bb érve is éppen az volt a formátum ellen, hogy egyrészt piszok bonyorult, és nem használ fel egyetlen korábban létez? szabványt sem, illetve bels? microsoft -os formátumokra hivatkozik, (Specifies whether to wrap lines as is done in Word 6.0/95... Ki is ismeri a word 6.0 bels? lelkivilágát?) másrészt, másrészt az adott feladatra már létezik normális eljárás keretein belül létrehozott, máköd? szabvány, nem toldozott foldozott ezrek álltal kifogásolt hibáktól hemzseg? szabvány utánzat....

2008-04-24 16:08
Ez a gondolatmenet csak ott sántít, hogy már a bináris formábumok is nyíltak, tehát nincs hivatkozás zárt kódra.
Nagyot csalódtam az ISO -ban. Nekik az lenne a feladatuk, hogy pártatlan szakmai vélemények alapján szabványokat alkossanak. Most azomban kiderült hogy szabványosítási eljárást pénzért is sikerre lehet vinni. "Gyorsított eljárás"... nevetséges. Ahogy az is, amiket TAG megjegyzett lentebb. Egy nyílt szabványban mégis hogy a fenébe lehet egy zárt program kódjára hivatkozni? A microsoft ezzel a lépéssel láthatóan úgy akart eleget tenni egyes kormányok igényeinek, hogy közben kier?szakolja saját jöv?beni vezet? szerepét (ismét). Szándékosan olyan szabványt írt, amit csak és kizárólag ? maga tud implementálni, ezzel gyakorlatilag kizárt mindenkit a formátum használatából. Nevetséges.

2008-04-03 20:29
Hello.
Ez tudod hogy nem idetartozik, ezért elnézést is kérek, de meg tudnátok mondani nekem hogy mi van-e valami észrevehet? különbség a 32 bites és a 64 bites Windowsok között? Tehát egy otthoni user vesz-e észre valami szemetver? különbséget? És egyáltalán mi a különbség a kett?ben? ( Hú ezt most elgé szarul fogalmaztam meg )
Remélem azért az alábbi, jól specifikált, és következetesen elnevezett elemeket azért nem szedették ki velük.
lineWrapLikeWord6 Specifies whether to wrap lines as is done in Word 6.0/95.
useWord97LineBreakingRules Specifies whether to use the Word 7.0/97 line-breaking rules for Asian text.
footnoteLayoutLikeWW8 Specifies whether to layout footnotes as is done in Word 6.0/95 and Word 7.0/97.
Az IBM meg bekaphatja!