[ A Windows PowerShell bemutatkozik ]

A Windows PowerShell bemutatkozik

  • 2006-04-27 22:34
  • Forrás: Monad Technology Blog
A Microsoft által korábban Monad Shell (MSH) kódnéven fejlesztett parancssoros interfész és szkript-kezel? Release Candidate (RC1) kiadása ingyenesen letölthet? a szoftvercég honlapjáról. A Monad az RC1-es verzióval megkapta végleges nevét is, mely Windows PowerShell lett.

A PowerShell egy gazdagon b?víthet?, a Microsoft .NET programnyelvre épül? parancssoros alkalmazás, mely funkcionalításában leginkább a Unix shell-ekhez hasonlítható, de ezekt?l eltér?en objektum orientált programozást tesz lehet?vé. A PowerShell a korábbi szkriptelési mechanizmusok - mint a batch-fájlok, vagy akár a VBScript -  korlátait átlépve új eszközt ad a rendszergazdák és programozók kezébe, mellyel magas fokon automatizálhatják feladataikat, és a Windows rendszer m?ködését is.

A Windows PowerShell számos olyan tulajdonságot hordoz, mely az adminisztrátorok hatékony eszközévé teszi. Ilyen például a több, mint 130 szabványos parancssori alkalmazás, azaz "cmdlet", melyekkel a leggyakoribb adminisztratív m?veletek hajthatók végre a Windows rendszerleíró-adatbázisán, szolgáltatásain, eseménynaplóin, vagy akár a futó folyamatokon. Mivel a PowerShell standard szintaxisokat és eszköztárakat használ, egységes platformot nyújt a különféle szkripteknek, és parancsori alkalmazásoknak. A szabványos eszköztárak szabadon b?víthet?k, így például a különféle vállalkozások könnyedén valósíthatják meg saját elképzeléseiket.

[ Windows PowerShell RC1 ]

A Microsoft eredetileg a Windows Vista-ba építve kívánta megjelentetni a PowerShell-t, de ezt a tervet kés?bb elvetették, így a végs? változattal, mely el?re láthatóan 2006 utolsó negyedévére készül el, az Exchange Server 2007-ben találkozhatunk majd. Az Exchange Server 2007 minden funkciója és parancsa elvégezhet? lesz a grafikus felhasználói felületr?l és a PowerShell-b?l is, így a következ? generációs üzenetkezel? kiszolgálóplatform teljes egészében és automatikusan konfigurálható lesz.

A PowerShell egyaránt alkalmazható 32 és 64 bites Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista és a kés?bb megjelen? Windows Server 2007 ("Longhorn Server") rendszereken is. Telepítéséhez a Microsoft .NET keretrendszer 2.0-s verziójának megléte szükséges.