[ Egyszer? vezetéknélküli hálózat összeállítása ]

Egyszer? vezetéknélküli hálózat összeállítása

 • 2005-10-18 18:30
Ha több számítógéppel dolgozunk, esetleg Wi-Fi-képes PDA-val is rendelkezünk és ezeket az eszközöket hálózatba szerenénk kapcsolni, gyors és kényelmes megoldást jelent a vezetéknélküli hálózat felállítása - akár otthonra, akár a munkahelyünkön.

A Wi-Fi segítségével képesek vagyunk egymást fizikailag nem "látó" készülékek között is kapcsolatot teremteni, mivel a rádióhullámok áthatolnak a szilárd anyagokon is, bár ekkor er?sségük, hatótávolságuk jócskán lecsökkenhet. A m?ködési elv nagyban hasonlít a GSM-hálózatokéhoz, de a WLAN esetében nem csak a vev?, hanem a jeladó készüléket is mi üzemeltetjük. Vezetéknélküli hálózat esetében nincs szükségünk kábelekre, készülékeink hatósugarán belül bárhol kapcsolatot létesíthetünk más eszközökkel, kompromisszumot pedig igazán nem kell kötnünk Wi-Fi hálózat használata esetén a vezetékes hálózatokhoz képest, kizárólag a maximum átviteli sebességet tekintve.

A vezetéknélküli hálózatok lehet?ségei szinte korlátlanok, sorra jelennek meg hétköznapi eszközök, amelyek rendelkeznek Wi-Fi kapcsolatteremtési képességgel (telefonok, DVD lejátszók, asztali PC-k, notebook-ok, fényképez?gépek, éjjellátó kamerák, egyéb szórakoztató elektronikai eszközök és természetesen PDA-k), mégis a Wi-Fi lehet?ségeit els?sorban az internet elérésében élvezhetjük. Itt kell szót ejteni az ún. Hotspot-okról, azaz "vezeték nélküli internet elérési pontokról". Ezek száma napról napra rohamosan növekszik, találkozhatunk velük éttermekben, szállodákban, kávézókban, oktatási intézményekben, céges székházakban, de akár közterületeken is. Ezt a szolgáltatást ingyen vagy fizetés ellenében vehetjük igénybe, szolgáltatótól függ?en.

A hálózattervezés els? lépése, hogy meghatározzuk, milyen módú kapcsolódást kívánunk eszközeinkt?l. Vezetéknélküli hálózatot kétféle topológia szerint építhetünk, úgymint ad-hoc (alkalomszer?) és infrastruktúrális. A két kapcsolódási mód között az alábbi ábrák szemléltetik a különbséget:

[ Kép ]                               [ Kép ]

         Ad-hoc kapcsolat                                       Infrastruktúrális hálózat


Amint az a nevéb?l is következik, az ad-hoc hálózat csak addig él, amíg az eszközök kommunikálnak egymással, az infrastruktúrális megoldás egy állandó hozzáférési pontból (access point - röviden AP) és az ehhez kapcsolódó eszközökb?l áll. Az AP általában a vezetékes hálózat/internetelérés és a vezetéknélküli WLAN között képez hidat (bridge), és egyszerre több eszközzel is képes kommunikálni. Az igénybe vehet? sávszélesség természetesen a kapcsolódó eszközök számától és az általuk bonyolított adatforgalomtól függ - sok eszköz esetén sokkal látványosabban csökken a sebesség, mint a vezetékes hálózatok esetében.

WLAN-ról általánosságban internetkapcsolat infrastruktúrális hálózat segítségével történ? megosztása esetén beszélünk, így most ennek felépítését mutatjuk be. Tegyük fel, hogy internetszolgáltatónk biztosítja számunkra a kapcsolatot (legyen az DSL, kábelnet, vagy mikrohullámú elérés) egy darab bejöv? kábelen. Hogyan tovább?

 • [ Kép ]Milyen eszközökre lesz szükségünk?

  Asztali PC esetén egy USB vagy PCI b?vít?helyre csatlakoztatható Wi-Fi adaptert kell beszereznünk, mely általában küls? antennával van felszerelve a jobb vétel érdekében.

  [ Kép ]

  Ha laptopunk nem tartalmaz beépített Wi-Fi modult, egy PCMCIA csatolófelület? b?vít?kártyára lesz szükségünk. Itt is választhatunk USB csatolójú eszközt, de jobban járunk a PCMCIA-val, egyrészt gyorsabb, másrészt nem foglaljuk el "fölöslegesen" az USB portjainkat.

  [ Kép ]

  Ha PDA-t szeretnénk WLAN-képessé tenni (és szintén nem rendelkezik önálló Wi-Fi antennával), SD vagy CF foglalatba illeszthet? kártyát kell behelyeznünk a készülékbe, de mindenekel?tt bizonyosodjunk meg róla, hogy a kéziszámítógép operációs rendszere támogatja-e egyáltalán a vezetéknélküli hálózatokat. (Windows Mobile rendszer esetén 2003 Second Edition és újabb rendszerek.)  Mindezeken kívül természetesen szükségünk van magára az elérési pontra. Ha már rendelkezünk kiépített vezetékes hálózattal, könnyedén b?víthetjük azt egy "egyszer?" access point-al. Ez általában kisebb tudású, mint egy WLAN router, hiszen csak egy belépési pontként szolgál a vezetékes hálózatba, lehet?vé téve vezeték nélküli csatlakozást a már meglév? hálózathoz.

  Amennyiben új hálózatot építünk, további két lehet?ség áll rendelkezésünkre. Az egyik, hogy egy plusz hálózati kártyát szerelünk az asztali gépbe, majd egy access point beszerelésével err?l a gépr?l osztjuk meg az internetkapcsolatot - ezzel az asztali gépünk lesz tulajdonképpen a router. Míg ez a megoldás azzal a hátránnyal jár, hogy - mivel gépünk szerver-feladatot lát el - állandóan bekapcsolva kell tartani, ha el kívánjuk érni az internetet/bels? hálózatot, a külön router beszerzése ezt fölöslegessé teszi, a gépek egymástól függetlenül kapcsolódhatnak az internetre.

  A jelenlegi piaci helyzetet tekintve érdemes a 802.11G (54Mbit/sec) változat mellett döntenünk, mivel alig kerül többe, mint a "B" szabványú változat, sebességben azonban a dupláját nyújtja.

  Lássuk tehát, hogyan kössük össze és konfiguráljuk be vezetéknélküli hálózatunkat!

  Cikkünkben az egyik legelterjedtebb típus, a D-Link DI-624+ WLAN router beállítását mutatjuk be, ám a konfiguráció menete a legtöbb eszköznél nagyon hasonló vagy teljesen megegyezik.
 • A WLAN router bekötése

  Hálózatunk felépítését az alábbi ábra jól szemlélteti:

  [ Kép ]

  A router kicsomagolása és a kiegészít? antenna feler?sítése után (azzal a kábellel, amivel eddig a modem és a számítógép volt összekötve) csatlakoztassuk az eszközt az ábrának megfelel?en a modemhez és (a routerhez kapott kábellel) egy számítógéphez is (az egyik LAN porton keresztül). A WLAN routerek is rendelkeznek 4, vagy több kábeles csatlakozási lehet?séggel, ezeket "LAN" (local area network - helyi hálózat) felirat jelzi, míg a modem fel?l érkez? internetkapcsolat kábelét a "WAN" (wide area network - küls? hálózat) jelölés? csatlakozóba illesszük.
  [ Kép ]

  A router konfigurálására szánt PC csatlakoztatása után lássunk hozzá a beállításhoz.
 • A router konfigurálása

  A legtöbb router, így a DI-624+ is egyszer?en, az internetböngész?b?l konfigurálható a http://192.168.0.1 cím begépelésével. Az adminisztrációs felülethez belépési azonosítóval és jelszóval férhetünk hozzá, ez a D-Link esetén alapértelmezésként "admin", jelszó nincs. (Ha a konfigurációs felület elérése vagy a hozzáférési adatok ett?l eltérnek, tekintsük át a készülék használati útmutatóját.) Az adminisztrátori jelszót ajánlatos az els? belépés alkalmával megváltoztatni.

  Az adminisztrációs felület nagyjából hasonló minden eszköz esetén, a DI-624+ típusnak elérhet? egy online kipróbálható konfiguráció-emulátorja is, hogy begyakorolhassuk a beállítások elvégzését. Az emulátort ide kattintva indíthatja el.

  A legtöbb router rendelkezik egy úgynevezett varázslóval (wizard), mely néhány lépésben vezeti végig a felhasználót a kulcsfontosságú beállításokon. Mi ezt most csak megemlítjük, melyek ezek a beállítások:

  - az imént említett adminisztrációs jelszó,
  - id?zóna/pontos id?, dátum - Beállíthatunk internetes id?szervert is, ezesetben csak az id?zónát kell megadnunk, a router automatikusan frissíti a pontos id?t a megadott id?szolgáltatóról.
  - WAN beállítások - itt adhatjuk meg, hogy milyen fajta internetelérésünk van, DSL (pppoe), kábelnet (TCP/IP), egyéb, illetve, hogy statikus (állandó) vagy dinaimikus IP-címet kapunk-e a szolgáltatótól.
  - LAN beállítás - ez alatt a menüpont alatt a router saját IP-címét adhatjuk meg, és a tartománynevet, ha rendelkezünk domain-el.
  - DHCP - itt állíthatjuk be, hogy a router automatikusan osszon-e IP-címet minden csatlakozni kívánó eszköznek, vagy fix címtartományból dolgozzon.

  Most vegyük sorra a beállításokat részletekbe men?bben.


  Wireless

  El?szöris állítsuk be a "Wireless" azaz vezetéknélküli kapcsolatot. Amikor az eszközök csatlakozni kívánnak egy vezetéknélküli hálózathoz, egy azonosítót, úgynevezett SSID-t (Service Set Identifier) keresnek. Ez egy szabadon beállítható karaktersorozat, mellyel hozzáférési pontunkat elnevezhetjük. Egyes routerekben lehet?ség van az SSID broadcast kikapcsolására, ezt a funkciót abban az esetben iktassuk ki, ha azt akarjuk, hogy csak azok az eszközök találják meg a hozzáférési pontot, amelyek kifejezetten ezen a néven keresik azt, "találomra" kereséskor pedig rejtve akarjuk tartani hálózatunk nevét. A "Security" opció alatt konfigurálhatjuk a hálózat biztonságát - talán ez a legfontosabb beállítás egy ilyen nyílt rendszernél. Általában a nyílt (Open) állomás, WEP és WPA titkosítási módok közül választhatunk, ebb?l az er?sebb WPA ajánlott. Következ? lépésként adjunk meg hozzáérési jelszót a hálózathoz. Néhol a jelszót inkább jelmondatnak nevezik (passphrase), ezzel is utalva arra, hogy ide ajánlatos meglehet?sen hosszú és bonyolult karaktersorozatot megadni. Ezeket a lépéseket mindenképp tegyük meg, hisz' ha nem titkosítjuk hálózatunkat, annak vezetéknélküli jellegéb?l fakadóan, a közelb?l bárki szabadon rácsatlakozhat és használhatja internetelérésünket. (Ezt nevezik a szakzsargonban wardriving-nak, amit egyes államokban a törvény is büntet.)


  WAN

  Attól függ?en, hogy a szolgáltatóhoz milyen módon kapcsolódunk, állítsuk be az internet-elérést. Ha DSL vonalunk van, válasszuk a PPPOE lehet?séget, ekkor meg kell adnunk a szolgáltatóhoz való csatlakozás adatait, úgymint felhasználónév, jelszó és névkiszolgáló- (DNS) szerverek. Ezentúl tehát a számítógép helyett a router fog "betárcsázni" a szolgáltatóhoz, és folyamatosan kapcsolatban tartja a vonalat, a számítógép innent?l egy egyszer? bels? hálózat klienseként csatlakozik.

  Kábelnetes felhasználóknak általában a dinamikus IP-cím kérést kell választaniuk, ekkor a szolgáltató automatikusan oszt címet az állomásnak, egyes el?fizetés-típusoknál pedig fix címet is kaphatunk, ekkor a "static" opciót jelöljük be és adjuk meg szolgáltatónk által megadott címeket.

  Szintén a kábelneteseknek lehet fontos a MAC address (hálózati interfész fizikai címének) beállítása. Mivel a legtöbb kábelnet-szolgáltató csak egy bizonyos, fizikai cím alapján el?re regisztrált hálózati kártyát enged felcsatlakozni, értelemszer?en a routerünk eltér? MAC-címmel nem fogja tudni elérni a szolgáltatást. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a legtöbb routerben van egy bizonyos "Clone MAC address" opció, mellyel az éppen a routerre csatlakozó gép (melyr?l a konfigurálást végezzük) MAC-címének lemásolását teszi lehet?vé. Ezzel mintegy "átverjük" a szolgáltatót, mert így az internetszerver úgy látja, mintha továbbra is a regisztrált hálózati kártya kérné a csatlakozást. Az eljárás nem ütközik törvénybe, nyugodtan használjuk, megspórolunk vele egy hálózati kártya-újraregisztrálást.


  LAN

  A LAN-beállításoknál maga a router bels? hálózatban érvényes IP-címét állíthatjuk be, ez általában 192.168.0.1 és a legtöbb esetben érintetlenül is hagyhatjuk.


  DHCP

  A DHCP, azaz dinamikus hálózati cím konfigurálás (Dynamic Host Configuration Protocol) segítségével automatikusan oszthatunk IP-címeket a routerre csatlakozó eszközök számára. Ha a DHCP mód mellett döntünk lehet?ségünk van egy címtartományt kijelölni, melyb?l a DHCP gazdálkodhat. Számos routerben megtalálható az úgynevezett "Statikus DHCP" mód, mellyel még biztonságosabbá tehetjük hálózatunkat. Ezzel a módszerrel bizonyos MAC-címekhez rendelhetünk kiosztandó IP-címeket, így ha például tudjuk, hogy összesen három számítógép fog csatlakozni a hálózatra, beállíthatjuk a három számítógép MAC-címéhez a 192.168.0.100-102 címeket, majd a DHCP címtartományt is erre a három értékre korlátozva bebiztosíthatjuk, hogy több gépnek semmi esetben sem oszt IP-címet a routerünk. Ezekkel a beállításokkal idegen gépek még az SSID és a jelszó birtokában sem férhetnek hozzá a hálózathoz.

  Példa a statikus DHCP-beállításra két gép esetén:

  [ Kép ]


  T?zfal, DMZ, szül?i felügyelet, stb.

  A legtöbb modern router rendelkezik t?zfallal, ennek beállításától most eltekintünk, mert ez a felhasználási területt?l függvényében teljesen eltér? lehet. A DMZ-r?l csak pár szót említenék, ez a nevéb?l is adódóan (demilitarized zone) egy olyan zónát képez, melybe egy gépet (IP-cím alapján) beléptetve felmenthetjük azt a t?zfal összes korlátozása alól. Extra funckióként szül?i felügyelet (Parental Control) is helyet szokott kapni a router beállításai között, itt URL-t vagy akár teljes domain-t is tilthatunk, de akár kulcsszavas sz?rést is beállíthatunk.

  A router beállításainak alkalmazásakor a készülék több esetben újraindítást kér, az újrakapcsolódást megvárva folytathatjuk a konfigurálást. Ha végeztünk egyszer?en csukjuk be a böngész?ablakot.
 • A Windows beállításai

  A Windows XP rendelkezik beépített Wi-Fi-támogatással, a Service pack 2-vel frissített verzió pedig egy úgynevezett Zero Configuration Protocollal segíti a vezetéknélküli hálózat automatikus beállítását. Ha a számítógépre telepítettük a Wi-Fi adóvev? egységet, és telepítettük a megfelel? meghajtóprogramot, az eszközkezel?ben a hálózati csatolók között az alábbihoz hasonlóan meg kell jelennie a vezetéknélküli hálózati adapternek.

  [ Kép ]


  Ezután a Vezérl?pult Hálózati kapcsolatok pontját választva nyissuk meg a vezetéknélküli hálózat tulajdonságlapját, kattintsunk a Hozzáadás gombra:

  [ Kép ]   [ Kép ]

 • A megnyíló ablakban írjuk be hálózatunk adatait, a korábban a routerünkben megadott értékek alapján (SSID, jelszó).
  Ha nem kívánunk minden alkalommal kézzel belépni a hálózatba, hanem azt szeretnénk, hogy a Windows automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, a "Kapcsolat" fülön jelöljük be az automatikus csatlakozásra való pipát:

  [ Kép ]   [ Kép ]

 • A párbeszédpanelt az OK gombbal bezárva visszajutunk az el?z? oldalra. Kattintsunk a "Vezetéknélküli hálózatok megtekintése" gombra:

  [ Kép ]

 • A megjelen? ablakban láthatjuk az érzékelt vezetéknélküli hálózatok listáját. Ha még nem jelent meg a saját hozzáférési pontunk, kattintsunk a "Hálózatlista frissítése" hivatkozásra. El?fordulhat, hogy több hozzáférési pontot is érzékel adóvev?nk, de ha nem egy ismert, nyílt hozzáférés? hálózattal van dolgunk, ne próbáljunk kapcsolódni hozzá! A hálózatot kijelölve és a "Csatlakozás" gombra kattintva azonnal kapcsolódhatunk routerünkhöz, és az IP-cím lekérése után máris használhatjuk internetmegosztásunkat.

  [ Kép ]


  A Service Pack 2 javítócsomaggal nem rendelkez? számítógépekre a WPA titkosítás használatához telepíteni kell a "Windows XP javítás a Wireless Protected Access szabvány támogatásához" nev? frissítést.

  Ha az új 802.11i szabánynak megfelel?, er?sebb WPA2 titkosítást szeretnénk alkalmazni, telepítsük a Windows XP WPA2 frissítést.

  B?vebb információt a vezetéknélküli hálózatokról és azok használatáról a Windowsban a Microsoft Wireless Networking honlapján talál.

2008-02-04 08:31
Sziasztok! Van egy TP-LINK TL-WR542G routerem. Kb.2 napig jó volt a rendszer amiben müködött. 1asztaligép és 1 laptop volt rákötve. Azt vettem észre hogy mesizés közben akadozik a net a laptopon.Egy id? mulva viszont kaptam az asztaligépre egy üzenetet. IP cím ütközésem van. Azóta sem a laptop sem asz asztaligépen nem lehet netezni. Ha csak modem és az asztaligép van akkor megy a net. Tudna valaki valami ötletet adni hogy mit kellene csinálnom? Köszi el?re is.

2008-02-02 12:03
Helló.Van nekem egy ugyanilyen routerem,és nem tudom hogyan csatlakoztassam az internetet hozzá.Koax kábelen jön a jel,és hát ezt elég nehéz csatlakoztatni RJ45-ös aljzathoz.Kérlek segítsetek ebben.
moonman, és ha én egy otthoni, vezetékes hálózatot szeretnék kialakítani 2 géppel, akkor ahhoz milyen eszközök kellenek vagy hol találok err?l leírást a neten? Ugyanis szinte mindenhol csak a vezeték nélküli verziót ecsetelik....
sziasztok azt szeretném megkérdezni, 2 gép gépet egy wifis laptopot amin vista van (ez lehet lényegtelen) ill egy asztali gépet (xp-s) kötöttem össze egy di-524-es rouerrel--> mind2?n mükszik a net, de a komolyabb gondom h a 2 gép nem látja egymást hálóba.. evvel kapcsolatba szeretnék segítséget kérni..
el?re is köszönöm

2007-12-19 17:36
Sziasztok!Van egy olyan problemám,hogy vettem egy wi-fi routert bekonfiguráltam müködik is rendesen a net de csak kábelen.Mikor kiválasztom a vezetéknélküli hálózatot azt irja csatlakoztatva minden jó a jel er?sség is csak a net nem jön.Nem tudom mi lehet már sok mindent kiprobáltam.Esetleg ha lenne valami ötletetek megköszönném. Üdv!

2007-10-17 11:23
Sziasztok! A következ? feladatot kaptam:
Wireless hálózat kiépítése iroda és raktár között, a kérdésem az, hogy ránézésre, mérés nélkül megfelelnek-e a követelményeknek a kövezkez? eszközök, hozzávalók:
- linksys wrt54gl router, ap
- yagi kültéri 24dB (2db 1 a roterbe, 1 a hálókártyára)
- h500-as és H-155 kábelek, (mivel a raktár elég messze van a külterülett?l)

Még egy kérdés: milyen eszközzel lehet mérni a jeler?sséget, ami még megfizethet? kategóriában van.

Köszönöm!
Üdv
Samu

2007-09-28 10:45
Hello MIndenki!
lenne egy olyan megoldásra váró problémám, miszerint állandóan megszakad a wireless netem, lehet újracsatlakozni hálózat letiltása/engedélyezése m?velettel, de elég kényelmetlen.
Chello kábelnet 5Mbit, DI-524 Wireles router, egy P4-es kábelen, és az én gépem egy P3-as drót nélkül.
Mindkét gépen Xp-van SP2-vel.
Mindkét gépen alkalmanként megszakad a net, és csak tíltás/engedélyezéssel lehet bele újra életet lehelni..
Valaki legyen szives adnjon valami ötletet.
Köszönöm!
Helló! Szeretnék venni egy P2-es laptopot internetezésre, amin nincs beépített Wi-Fi. Milyen kártyát/adaptert kell kérnem pontosan a boltba(vagy csak egyszer?en PCMCIA kártyát?) ill. linux alatt fog e m?ködni a dolog.
El?re is köszi!
Peti
Sziasztok. nekem van egy olyan gondom, hogy 2 ap komunikál egymással 2 különböz? épületben és a notebookommal szeretnék csatlakozni az egyikre. De az ap-kban van valami 4x16 jegy? kód, amit állítólag ugyanúgy kell megadni minden csatlakozni kívánó eszközben, viszont a laptopon nem tudom hol megadni ezeket a kódokat. tudna nekem segíteni valaki?
U.I.: akos23@azet.sk a mail címem.
El?re is köszönöm.
Ákos
Köszi

2007-08-30 11:38
Mert ha a WiFi valamiért leáll, nem tudsz rácsatlakozni a routerre, hogy menedzseld. De végülis nem kötelez?.
Miért ajánlott?

2007-08-30 11:14
Amíg a WiFi-t beállítod, addig értelemszer?en muszáj, és kés?bb is ajánlott, de nem kötelez?. Csak ne kapcsold ki a vezetéknélküli szórást. :-)
Helló, az lenne a kérdésem, hogy muszály egy gépnek vezetéken kapcsolódnia a routerhez, vagy megoldható, hogy mindegyik vezeték nélkül tegye ezt?

KUZXDFSFDSF

2007-08-08 14:39
notebook te balos. kicsi a routered hatótávolsága vagy állítsd európa állomásra a wireless adót ;

2007-08-08 10:37
Nekem az a gond a nodbbokkal kapcsolodok a routerhez s megy a net de az asztali nemtud olyankorfelépni de ha elmegyek az asztali mellé a noddal akko mükszik szóval ha közel vok a routerhez akko csak a nodbookon van net? mit csináljak pls

2007-07-02 10:16
Ötlet: "Connect even if the network is not broadcasting" pipa.

2007-07-02 09:48
Vettem és D-link wireless-es routert és ha az SSID Broadcast-ot kikapcsolom, akkor a Acer Vistás notebook hiába hogy be van állítva a kapcsolat nem találja a hálózatot. Amint visszakapcsolom, minden OK. Valami ötlet???

2007-06-17 18:13
Csá nekem nem rakja fel a routerhez kapott cd-ét és nem tudom nélküle beálítani a készüléket.

Nem tudná nekem valaki leírni hogy kell beálítani cd nélkül.
Ha tudja valaki az küldje már el az email címemre!

el?re is kössz!!!!!!!!!!!!!

Nightingale

2007-05-30 14:34
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hiába nyitom meg a Vezeték nélküli hálózat tulajdonságait, nekem csak 2 fül jelenik meg, az Általános és a Speciális. Éppen ezért nem tudom beállítani a dolgokat, a hálózatlistát sem látom. Miért van ez? Egyébként USB-s wlan adapterem van, m?ködik is. Csak sajnos se a saját programját nem tudom megynitni a WZC miatt, de ezt sem tudom kikapcsolni, mert nincs ilyen Szolgáltalások listájában. Ha valaki tud esetleg segíteni, megköszönném.

2007-04-06 00:14
Helló!Vettem egy Access Point-ot és ha meg szeretném osztabi az internetkapcsolatomat az egyik barátommal aki kb 100 méterre lak t?lem és még nincs semmilyen hálozati készüléke(kivéve beépitett LAN kártya)!Nekem pedig a tet?n található egy antenna amit én gondolok hogy 12 dbi!Milyen készüléket kell vennie?és nekem pedig mit kell beállitanom ahhoz,hogy az internetkapcsolat megosztva legyen és a hálózat m?ködjön?(Az internetkapcsolat(PPPOE)-n keresztül m?ködik!)
Sziasztok!
Összelehet fogni egyszerre 2 w-lan-os internetet 1 laptoppal?

2007-02-13 10:44
Sziasztok!
Vettem egy routert és nem tudom jól beállitani, elméletileg minden jó a router csatlakozik a netre de a gépen(kábelen csatlakozik)nincs net és félpercenként kiirja hogy nics a kábel bedugva és ujracsatlakozik! Tudna valaki segiteni?

2007-01-06 15:28
márton és fl0ri: ahhoz hogy másolhass, el?bb meg kell osztanod egy-egy mappát a két gép között, vagy adminisztrátori megosztáson keresztül (gépnévc$) elérni a másik gép merevlemezét - természetesen a megfelel? jogosultságok kiosztása után. Err?l szól egy korábbi cikkünk is:
"Peer-to-peer Windows-hálózat beállítása"

2007-01-06 15:25
kt: ad-hoc-nál az egyik gép lesz a "szerver" és ? saját magát is access pointként látja majd, csakúgy mint a másik. Igazából, nem túl bonyolult a beállítás, tehát ha egyáltalán nem látják egymást, akkor vagy valami hardveres gond van, vagy egyszer?en gyenge a jel.

Oldalak közti navigálás