[ Ismerkedés a Windows Explorer-rel ]

Ismerkedés a Windows Explorer-rel

  • 2006-09-25 08:50
A Windows operációs rendszerek egyik leg?sibb összetev?je az ablakkezel?ként és fájlmenedzserként is m?köd? Windows Explorer, vagy ahogy a magyar fordításból ismerjük, az "Intéz?". Sokan talán nem is sejtik, mi mindenre képes ez az els?re fapadosnak t?n? alkalmazás, pedig meglehet?sen sok rejtett vagy nem annyira ismert funkcióval is rendelkezik. A Windows Vista-ban egy teljesen új Explorer kapott helyet, mely a korábbiaknál jóval nagyobb tudású, kényelmesebben és gyorsabban használható eszköz.

Els? lépésként értelmezzük, mit is "csinál" az Explorer. Az imént ablakkezel?nek is neveztem, de ez nem teljesen fedi a valóságot. A Windows ablakkezelését egészen a Windows Vista megjelenéséig a GDI/GDI+ grafikus alrendszer végezte. A GDI (Graphics Device Interface) feladata, hogy a programok által küldött adatok alapján kirajzolja a képerny?re (grafikus interfészre) az ablakokat és a hozzájuk tartozó vezérl?elemeket, úgy mint gombok, csúszkák, jelöl?dobozok, gördít?sávok, stb. A Windows Vista egy teljesen új ablakkezelési metódust vezet be. A Desktop Window Manager (DWM) már kihasználja a modern grafikus kátyák 3D-s gyorsítási képességeit és az alkalmazásokat csak képerny?területen kívüli memóriaterületekre engedi írni, majd az onnan összeállított adatokból a DWM maga állítja el? a képet. Ez teszi lehet?vé a megjelenített grafikus objektumok különféle tetszet?s effektusokkal való feldíszítését. Ilyen hatás például az Aero felületen megjelen? ablakok címsorának és kereteinek áttetsz?sége, a menük, gombok, folyamatjelz? sávok finom animálása, térbeli torzítása, elmosása.

Ha az Explorer-re sz?kítjük vizsgálódásunkat, tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy szimplán egy fájlkezel?r?l van szó. Amiért mégis vettem a bátorságot és - tévesen - ablakkezel?nek neveztem az az a tulajdonsága, hogy nem csak egy ablakban megjelen? fájlkezel? alkalmazásként m?ködik, de az Explorer szolgáltatja a Windows asztal teljes felületét, az úgynevezett shell-t, vagyis burkot. Tulajdonképpen maga a Windows asztal is egy a fájlrendszerben elhelyezked? mappának felel meg, amit az Explorer kiterjeszt számunkra a teljes képerny?re, így egy virtuális íróasztalhoz hasonló területet biztosítva, ahol szabadon mozgathatjuk a fájlrendszer további elemeit, fájlokat, mappákat. Az Explorer két további nagyon fontos Windows asztal-elemet, a tálcát és a Start menüt is kezeli.


Alapszolgáltatások

Mire is használhatjuk tehát a Windows Vista Explorer-ét? Természetesen - az eddigiekhez hasonlóan - fájlok mappák böngészésére, sorba rendezésére, keresésére, másolására, mozgatására, törlésére. A Windows Explorer külseje azonban némiképp változott el?deihez képest. El?szöris a szokásos menüsor hiányzik - pontosabban rejtett - a leggyakoribb feladatok pedig a bal oldali függ?leges sávból a menük eddigi helyére, fölülre kerültek. Itt megtalálhatjuk a fájlokkal és mappákkal legs?r?bben végrehajtandó feladatoknak megfelel? parancsokat. Amikor különböz? típusú fájlokat jelölünk ki, a választható feladatok listája is ennek megfelel?en változik. Ha médiatartalmat, például zenét, videót, képet kezelünk, a lejátszás, diavetítés, CD-re írás lesz kéznél. Ha szöveges dokumentumot jelölünk ki rögtön a szerkesztés, nyomtatás, e-mailben küldés gombja kerül a feladatsorra. A klasszikus menüket az ALT billenty? lenyomásával továbbra is el?hívhatjuk vagy akár vissza is kapcsolhatjuk a mappabeállítások között.

[ Az új feladatsáv ]

Az új feladatsáv

A böngész? ablak alsó sora is megváltozott itt a fájl el?nézeti képét és jellemz?it láthatjuk. A fájlméreten, a létrehozás és az utolsó módosítás dátumán kívül itt címkézhetjük fel (tagging) dokumentumainkat, mely címkék szerint aztán kés?bb kategorizálhatjuk, sz?rhetjük és kereshetjük is az elemeket. Ugyanitt van lehet?ségünk az osztályozásra (rating) is, mellyel zenei fájloknál például tetszésünket vagy nemtetszésünket fejezhetjük ki. Így mikor kés?bb a Windows Media Player-ben a csillagozás szerint választjuk ki a lejátszandó zenéket, biztosak lehetünk benne, hogy a nekünk kedves számok hallhatók majd.

[ Az új státuszsor ]

Az új státuszsor


Megújult navigáció

Az új Explorer-ben némiképp megváltozott a mappák közti navigáció is. Továbbra is lehet?ség van az el?zményekben el?re illetve visszafelé lapozni, de az oly népszer? "egy szinttel fel" gomb elt?nt. Ez els?re zavaró lehet, de ha jobban megnézzük a címsort, rájövünk a trükkre. Az Explorer címsorában láthatjuk a teljes útvonalat, annak minden alkönyvtárával együtt. Mostantól nem csak az el?z? szintre, de az útvonalon bármelyik mappába visszatérhetünk ha rákattintunk nevére, s?t az egyes mappák el?nézetét is lenyithatjuk, ha a szintek közi kis nyílra bökünk.

[ Szintenkénti navigáció ]
Szintenkénti navigáció


Noha az imént megérthettük, miért hiányzik az Explorer gombsoráról a "fel" gomb, azért nem teljesen veszett el ez a funkció - billenty?kombinációval továbbra is lehet?ségünk van szintenként feljebb lépni a könyvtárstruktúrában. A szül?könyvtárba való ugráshoz nyomjuk le az "ALT+FEL (nyíl)" gombokat.

Az el?zményekben való navigációra használhatjuk az "el?re/vissza" gombok mellett megjelen? lefelé mutató nyilat, ekkor az ablak megnyitása óta bejárt útvonal összes eleme megjelenik. Az el?zményekben történ? visszafelé lépésre a "Backspace" billenty?t is alkalmazhatjuk.

[ Szintenkénti navigáció ]
El?zmények


Ha a címsor egy üres területére kattintunk, a szövegmez? szerkeszthet?vé válik és lehet?ségünk van az elérési útvonal klasszikus módon történ? megadására. Ide akár a Windows nevezetes helyeinek nevét is beírhatjuk, ha például begépeljük: "control panel" és Enter-t ütünk, máris a Vezérl?pultban találjuk magunkat.

[ Az útvonal klasszikus módon történ? megadása ]Keresés, sz?rés, rendezés

A Windows Vista-ban a teljes rendszer a dokumentumok könny? kezelhet?sége köré épült, kiemelt fontossággal tekintve az adatok keresésére, sz?résére és rendezésére. A Windows-ban szinte mindenhol találkozhatunk a keres?dobozzal, mely az indexel? szolgáltatás segítségével képes bárhonnan bármit megtalálni a beírt kulcsszavak alapján. A keres? egyben sz?résre is alkalmas, ha például a Vezérl?pultot nyitottuk meg és kíváncsiak vagyunk az összes nyomtatással kapcsolatot beállításra, m?veletre, csak be kell írnunk pár bet?t a keres?be és az Explorer máris lesz?ri nekünk az ablak tartalmát a kívánt csoportra.

[ A keres? mindig kéznél van ]
A keres? mindig kéznél van


Az adatok sz?résének és rendezésének más módja is van, például a mappalista fölött elhelyezked? fejléc segítségével. Az egyes szempontokat (név, méret, dátum, típus) jelképez? fejlécekre kattintva a régi jól bevált módszer szerint sorba rendezhetjük az elemeket, a Windows Vista-ban azonban egy új képességekkel rendelkeznek a fejlécek. Az egyes fejlécekhez tartozó kis nyílra kattintva kiválaszthatjuk, hogy az adott szempont szerint csoportosítva, vagy csak szimplán sorba rendezve szeretnénk látni az elemeket, további lehet?ségként pedig megadhatunk sz?rési feltételeket. Minden egyes fejlécnél az arra az oszlopra jellemz? szempontok alapján sz?rhetünk, a név mez?ben tehát a kezd?bet?kre, a dátum mez?ben bizonyos id?intervallumokra, a méretnél pedig mérethatárokra. A sz?rési feltételek kombinálhatók is, így minden korábbinál egyszer?bbé válik egy kiszemelt dokumentum megtalálása. Ha például egy hó eleji jelentést keresünk, mindössze négy kattintásba telik, hogy az összes "J" bet?vel kezd?d?, egy adott napon létrehozott dokumentumot kilistázzuk.

[ Kombinált sz?rés ]
Kombinált sz?rés


Egy másik újdonság a fájlok és mappák kezelésénél, az egykezes m?ködtetés támogatása. Ahhoz, hogy több fájlt vagy mappát jelöljünk ki, nyomva kell tartanunk a CTRL, illetve tömb-kijelölésnél a SHIFT billenty?t, miközben az elemekre kattintunk. Az új Explorer-ben lehet?ségünk van az úgynevezett pipás kijelölést választani, ekkor minden elemnél, melyre rámutatunk egy kis jelöl?doboz bukkan fel, melybe egyszer?en be kell tennünk a pipát. Így egy kézzel, szimplán kattintgatva kijelölhetünk tetsz?leges számú elemet. A fejlécen megjelen? doboz használatával a teljes listát kijelölhetjük. Ha el?z?leg csoportosítottuk, vagy sz?rtük az elemeket, minden csoport elején is megtalálható lesz egy ilyen gy?jt?doboz, ezekkel az egyes csoportokat jelölhetjük ki.

[ Többszörös kijelölés jelöl?dobozok segítségével ]

Többszörös kijelölés jelöl?dobozok segítségével


A navigációt és az elemek könnyebb beazonosítását segíti két további extra funkció, az óriásira növelhet? ikonméretek és az elemek húzásánál látható jelzések. A Windows Vista teljesen új ikonformátumot kapott, a Vista-szabványú ikonok egészen 256×256 képpont méretig kell hogy tartalmazzák az ábrákat. Ekkora méretre ugyan ritkán van szükség, de képek, illetve képgy?jt? mappák böngészésekor hasznos lehet - mert mint majd láthatjuk, a Vista-ban minden kép, illetve képet tartalmazó mappa miniat?rként jelenik meg.

[ Az új látványterv szerint készült ikonok hatalmasra nagyíthatók ]
Az új látványterv szerint készült ikonok hatalmasra nagyíthatók


Korábban, amikor egy vagy több fájlt húzással másoltunk, nem mindig volt egyértelm?, hogy milyen m?velet következik, miután elengedtük az egérgombot - hacsak nem jobb gombbal húztuk az elemeket, ekkor egy felugró menü jelent meg. A Vista egyértelm?en jelzi, milyen fájlm?veletet végzünk éppen, attól függ?en, milyen gombot tartunk nyomva az objektum húzása közben, illetve mi a célterület. A m?velet közben még a fájl miniat?rjét is láthatjuk, több fájl kijelölésekor pedig a miniat?rök egymás részben elfedve jelzik, hogy többszörös fájlm?velet folyik.

[ Másolás, áthelyezés, parancsikon létrehozása Drag & Drop módszerrel ]
Másolás, áthelyezés, parancsikon létrehozása Drag & Drop módszerrel


Extrák

A Windows Explorer-b?l már az XP-ben is lehet?ségünk volt adatok CD-re írására, illetve újraírható optikai lemezek törlésére. A Vista-ban immáron DVD-re is tudunk írni, extraként pedig bevezetésre került az UDF fájlrendszer támogatása. Az Universal Disk Format, vagy ahogyan a Windows Vista Explorer-e nevezi, "Live File System" egy mára eléggé elterjedt, f?leg az újraírható optikai lemezeknél alkalmazott adattárolási struktúra. Használatával lehet?ségünk van az optikai lemezeket (nem csak az újraírhatókat) olyan módon használni, mintha azok cserélhet? memóriamodulok (pl. USB memóriák) lennének, szabadon másolhatunk, törölhetünk a lemezr?l adatokat, mindaddig, amíg le nem zárjuk a sávot (menetet). Amikor egy üres CD-t vagy DVD-t helyezünk a meghajtóba, a Windows felajánlja, hogy el?készíti használatra a lemezt, ekkor választhatunk a Live File System vagy a hagyományos, egyszer írható ISO formátumok között. Ha újraírható lemezt alkalmazunk, a kés?bbiekben bármikor újra megformázhatjuk azt bármelyik fájlrendszert választva. A Windows Vista az UDF 1.50, 2.00, 2.01 és 2.50-es verzióját támogatja, melyek közül a 2.01 az alapértelmezett. Fontos megjegyezni, hogy az UDF formátumban elkészített lemezek csak Windows XP vagy újabb operációs rendszeren használhatók. Ha régebbi környezetben tervezzük visszaolvasni a lemezeket, használjuk az ISO formátumot.

[ Kép ]     [ Kép ]     [ Kép ]

Optikai lemezek formázása és használata az UDF fájlrendszerrel


Amikor a programkönyvtárakat böngésszük, felt?nhet egy plusz gomb, mely a "Compatibility Files" nevet viseli. Itt a User Account Control és az Explorer együttm?ködésének lehetünk tanúi. A Windows Vista minden olyan program számára, mely nem képes csak adminisztrátori jogkörben helyesen m?ködni, egy úgynevezett homokozót hoz létre a felhasználó profilkönyvtárába, ahol aztán az alkalmazás szabadon garázdálkodhat, miközben "azt hiszi", hogy valójában a \Program Files és a \Windows, \Windows\system32 mappákban operál. Erre a megnövelt biztonságra a rendszer védelme miatt van szükség, valamint az egyes alkalmazások így nem szemetelik tele a rendszermappákat, annak ellenére, hogy továbbra is m?köd?képesek maradnak.

A "Compatibility Files" gomb megnyomásával az adott alkalmazás "homokozójába" navigálhatunk, ahol megtekinthetjük azokat a fájlokat, melyekre a programnak teljes jogosultsággal kell bírnia a helyes m?ködéshez.

[ Virtuális munkatér a nem Vista-kompatibilis alkalmazások számára ]
Virtuális munkatér a nem Vista-kompatibilis alkalmazások számáraTrükkök

Bár a Windows Explorer legtöbb funkciója egyszer?en elérhet? a kezel?felületr?l is, van néhány rejtett újdonság a Windows Vista-ban, melyeket csak billenty?kombinációkkal, vagy némi kézi rásegítéssel csalhatunk el?.


  • A Gyorsindítás állandó billenty?parancsai

A Tálcán alapértelmezésként helyet foglaló f? indítópult - mely a Gyorsindítás (QuickLaunch) nevet kapta - leggyakrabban használt alkalmazásaink, dokumentumaink, webhelyeink hivatkozásait tartalmazza. Erre az eszköztárra rendkívül egyszer?en elhelyezhetünk további parancsikonokat is, szimplán húzzuk rá a kiszemelt elemet. Régi módszer a Windows-ban, hogy az egyes parancsikonokhoz egyedi billenty?parancsokat társíthatunk (a parancsikon tulajdonságlapján), de a Vista Gyorsindítás eszköztára err?l el?re gondoskodik. A QuickLaunch-ra húzott elemek ugyanis automatikusan a "Win+1", "Win+2", "Win+3", stb. billenty?kombinációkkal indíthatók. Ha áthúzással módosítjuk az ikonok sorrendjét, a billenty?parancsok állandóak maradnak, tehát mindig az els? ikon által képviselt program indítható a "Win+1" billenty?kombinációval.
[ Automatikus billenty?parancsok a Gyorsindítás eszköztáron ]

Automatikus billenty?parancsok a Gyorsindítás eszköztáron


  • Rejtett helyimenü-parancsok

A fájlokkal vagy mappákkal való m?veletvégzés leggyorsabb módja, ha az egér jobb (illetve másodlagos) gombjával kattintunk a kijelölt elemre. Ekkor az "összes" elvégezhet? m?velet közül választhatunk. Egy mappára kattintás közben tartsuk lenyomva a SHIFT billenty?t, és máris kiderül, hogy mégsem az összeset láttuk.

A speciális helyi menüben két új parancs t?nik fel, az egyik a "Open Command Window Here". Ezt a parancsot választva egy parancssor nyílik, melynek aktuális munkakönyvtára a kiválasztott mappa lesz. Ez rendkívül hasznos lehet, ha parancssori m?veletet szeretnénk végezni egy mappában, melyet éppen a grafikus felületr?l böngészünk. A funkció további érdekessége, hogy ha hálózati elérési útvonalra kattintottunk - mivel a parancssor nem támogatja az UNC (\\gépnév\megosztásnév) útvonalakat - a Windows automatikusan felcsatolja a megadott er?forrást hálózati meghajtóként, majd miután bezártuk a parancssort, le is választja azt.

A másik lehet?ség a "Copy as Path" mely egész egyszer?en a mappáig vezet? teljes elérési útvonalat a vágólapra helyezi (például: "C:\Windows\System32\drivers\etc\").

[ Rejtett környezetimenü-elemek ]
Rejtett környezetimenü-elemek


  • A tálcagombok sorrendjének rögzítése

A Windows alapértelmezésként megnyitási sorrendben, az egyforma alkalmazások gombjait pedig egymás mellé helyezi a tálcán. A felhasználók régi vágya, hogy a tálcagombokat szabadon mozgathassák munka közben. A Windows fejleszt?csapata visszajelzése szerint ehhez nagyobb mérték? struktúrális átalakításokra lett volna szükség az Explorer-ben, de ígéretet tettek rá, hogy a következ? Windows-verziókban (talán még a Vista egyik szervízcsomagjában is) elérhet? lesz ez a funkció. Amíg ez megvalósul kénytelenek vagyunk beérni egy kerül?megoldással.

Meghatározhatjuk a tálcagombok elhelyezésének sorrendjét, ha a "C:\Users\{felhasználónév}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Explorer" mappában létrehozunk egy "taskbar.ini" nev? fájlt a következ? tartalommal: (ha az el?bbi útvonalon nincs "Explorer" mappa, hozzuk létre magunk)

[ApplicationSortOrder]
outlook.exe=1
cmd.exe=2
iexplore.exe=3
wmplayer.exe=4
explorer.exe=5


Miután újraindítottuk az Explorer-t (ehhez jelentkezzünk ki a Windows-ból, majd vissza), a megadott alkalmazások mindig a számukra megadott pozíciót fogják elfoglalni a tálcán, tehát biztosak lehetünk benne, hogy az els? gomb mindig az Outlook lesz.


  • Elemek csoportos átnevezése

Ez ugyan nem új "trükk", már a Windows XP Explorer-e is képes volt sorozatos átnevezésre, de elképzelhet?, hogy sok felhasználó még nem ismeri ezt a lehet?séget. Ha több fájlt akarunk egyforma névvel, de sorszámozva átnevezni, jelöljük ki az összes elemet, majd nyomjuk meg az "F2" billenty?t és írjunk be egy nevet. Miután Enter-t ütöttünk a Windows "Fájlnév (1).txt, Fájlnév (2).txt, Fájlnév (3).txt, stb." névvel látja el a fájlokat. Sajnos az elnevezés módja nem konfigurálható, de alapm?veletekhez ez is megfelel.

2006-10-28 23:29
Jobbkatt az asztalra, Personalize, baloldalt Change dektop icons
Hogyan tudnám a vistában visszaállítani a lomtárat a desktopra, mert sikerült letör?lnöm.Köszi a választ
Nekem is egyb?l a Linux(ok) jutott eszembe a képek láttán! :-) Persze ez nem baj, a Linux disztribúciók meg "Windows-osodnak". :-))

A képek alapján nagyon tetszik a Vista, igaz eddig még nem próbáltam ki egyik béta verziót sem. Az admin tools-ok engem is érdekelnek majd hozzá.

moonman: Nagyon jó az oldal, gratula!!! ;-)
Mennyi klassz Linuxos ötlet van a Vistában! :-D

2006-09-26 15:22
Sajnos egyel?re semmi hír róla, magam is nagyon várom már.
moonman!
Mikor lesz Adminpack a Vistára?
Mert igazán jó lenne ha Vistára telepíthet? administrative tools-t is lehetne tesztelgetni.
Sajnos 2003serveren CD-n található pack nem jó Vistára. A neten található MSinstalleres barkácsolgatások nem sikerültek. Nincs valami hír az administratív programokról?
Akinek nagyon kell a taskbar átrendezés az használja a Taskbar Commander nevezet? progit.
http://www.onlinetoolsteam.com/TaskbarCommander/
Gratulálok a cikkhez, szépen ki lett vesézve az Explorer, nem is gondoltam volna, hogy ennyi mindent tud, pedig már próbálgatom egy ideje a Vistát:) Nekem az egyik kedvenc Explorer-újításom, hogy végre az átnevezésnél a kiterjesztés nincs kijelölve...

2006-09-25 23:22
Örvendetes, hogy ennyi nagyszer? programozó látogatja oldalunkat. :-) Ha bárkinek megoldási javaslata van, ne tartsa magában, lehet feedbackelni a GUI fórumon.
kitudja milyen hihetetlen strukturális felépítése lehet annak a fránya tálcának... szerintem tök lazán megoldható

2006-09-25 20:06
Állok elébe, s???t...majd ha .NET guru leszek írok hozzá egy progit ;)

2006-09-25 19:59
Menj, és csináld meg nekik, ha akkora ász vagy.

2006-09-25 19:58
"A Windows fejleszt?csapata visszajelzése szerint ehhez nagyobb mérték? struktúrális átalakításokra lett volna szükség az Explorer-ben"

Hogy le ne essen a karikagy?r? az ujjukról :D
(igazából azért szimpatikusabb az osx-ben felbukkanó megoldás, mert pár apró alkalmazást, amit csak id?nként használok, egy pillanat alatt el?hívhatom és épp olyan gyorsan eltüntethetem). Persze a sidebar-nak is vannak hasznos funkciói.

Elnézést ez a pár sor lemaradt a 17:02-es bejegyzés végér?l
Valójában én is a köztes felhasználók közé tartozom, az-az a total commander-t és az explorer-t is használom. Igazából mindegyikre tudok hiányosságokat mondani. Bizonyos feladatokhoz egyértelm?en még mindig jobb a tc és szerintem az is marad, de nagy el?relépés a vista explorer-e. Például a címsor a fájlok rendezése keresése, valamint az új start menü és ~tálca. Ez a típusú címsor, már régi vágyam volt. A tálcán az ablakok gombjainak szabad mozgatása szintén jó lenne. Remélhet?leg kés?bb valóban lesz, ilyen fejlesztés és bekerül a vista-ba. Egyébként a gombok fölé érve az ablakok kis képeinek megjelenítését is hasznosnak tartom (különösen, mert a gombok csoportosításáért nem rajongok) A vista alt+tab és az ablakváltó képesség is kellemes az utóbbi igen látványos is, de ez nem olyan fontos (én nem bántam volna, ha az osx-ben lév? lehet?ség is meglenne, de ne legyünk nagyravágyók igaz?). Bár nem az explorer-hez tartozik, de a sidebar-nál nekem jobban tetszenek a widget-ek az osx-en

2006-09-25 15:18
jakobkacsa: a "rendezés" vagy mondjuk inkább rögzített sorrendnek minden esetben m?ködik.

A szabadon tologatható tálcagombok még eléggé a jöv? zenéje, nem szeretnék senkit hitegetni :-)
wow, rendezés a taskbaron? végre...
akkor is m?ködik, ha nem akarom csoportosítani a hasonló gombokat? (XP alatt nem tudtam megszokni ezt a feature-t)
btw. én sem értem, miért nincs kétablakos Explorer
ja és ofkorsz köszi a sok feature-bemutatót, én már kezdem alig várni a Vistát
Tetszik hogy a Windows gombbal automatikus gyorsindítás csinál az ikonokból.
Ezt nem is vettem észre ez idáig.
Nagyon tetszik az intéz?ben egy új opció! "use check boxes to select items" Ha ezt bepipálod a mappa beállításoknál akkor a mappák el?tt egy jelöl? négyzet jelenik meg, így egy kézzel is ki lehet jelölni több elemet.
A praktikus billenty?parancsok jöhetnek :-)

2006-09-25 12:04
sn3jd3r: tulajdonképpen mindkét megoldásnál meg kell keresned a forrás és a célterületet is. Semmivel sem gyorsabb, ha valaki például Explorer-hez szokott, ugyanolyan hatékonyan tud másolgatni, mint más Commanderrel.

Nyilván vannak a Commandernek olyan extra funkciói, amik messze az egyik legjobb fájlkezel?vé teszik. Magam is használom néha, például ftp-re, egyéni csoportos átnevezésre és tartalom szerinti összehasonlításra. De a mindennapi munkámhoz b?ven jó az Explorer is.
very thx és very good, várjuk a folytatást... Egyet azért nem értek, a vistások miért nem tudnak olyat mint a total commanderben két ablak megjelenítése egymás mellett. Vagy csak turkásszak jobban?:)
én is a "legtöbb ember" kategóriába tartozom. no, de nem azért, mert elsiklanék az explorer (rejtett) képességei fölött...

tény, hogy pl. a zeneszámok min?sítése (rating), illetve a képek megjegyzései (tags) hamisíthatatlan és egyben nagyon szuper kis újítás

az ikonoknál kell majd pár év az átálláshoz, szvsz :-) addigra lesznek megint új dolgok, követend? irányelvek :-D

2006-09-25 11:33
Köszi, gondoltam mutatok már valamit bel?le, mert a legtöbb ember szerintem felületesen elsiklik fölötte és egyb?l feltesz egy Commandert.

Szerintem ez csak a min?ségre valamit adó szoftvergyártóktól várható el, kizártnak tartom, hogy minden kis freeware cucc készít?je gondoljon az ilyesmikre.
szuper kis sw review! :-)
remélem, hogy kivétel nélkül mindegyik szoftver készít? cég ki fogja használni az új ikonformátummal járó el?nyöket!