[ Windows ReadyBoost kérdések és válaszok ]

Windows ReadyBoost kérdések és válaszok

A Windows Vista USB-memóriamodulokkal m?köd? ReadyBoost technológiájáról már többször hallhattunk. Lássunk néhány alapvet? kérdést és választ a rendelkezésre álló eszközökr?l és azok felhasználhatóságáról.


Milyen teljesímény? USB-eszköz szükséges a ReadyBoost használatához?
2,5 MB/másodperc sávszélesség 4 KB-os blokkok véletlenszer? olvasásakor, 1,75 MB/másodperc sávszélesség 512 KB-os blokkok véletlenszer? írásakor.

Az eszközöm leírásában 12 MB/másodperc sebesség szerepel, a Windows mégsem találja megfelel?nek.
Két eset lehetséges:
- A dokumentáció valószín?leg szekvenciális (folyamatos) sebességre utal, a Windows pedig véletlenszer? (random) értékeket mér.
- A megadott teljesítményre az eszköz teljes területén szükség van, egyes modulok bizonyos részei (általában az els? 128 MB) nagyon gyorsak, azonban a memória nagy része jóval lassabb.

Mennyi területet tudok kiosztani a ReadyBoost számára?
A FAT fájlrendszer korlátai miatt maximum 4 GB-ot, mely a tömörítésnek köszönhet?en 8 GB adatot jelent.

Mi a legkisebb érték, melyet engedélyezhetek?
A legalacsonyabb kiosztható memóriaméret 256 MB.

Mi az ajánlott méret 256 MB és 4 GB között?
Általánosságban a rendszermemóriához képest 1:1-es arányt javaslunk, gyorsabb gépeken 2,5:1-hez flashmemória-rendszermemória arány is használható, ennél nagyobb értéknél már nem érzékelhet? teljesítményjavulás.

Mi történik, ha eltávolítom a memóriaegységet a gépb?l?
A lapozófájl továbbra is a merevlemezre kerül, a küls? flash-memóriába csak egyes adatszegmensek íródnak ki. Ha az eszköz elt?nik, a Windows zökken?mentesen tovább használja a lapozófájlt.

A merevlemezek nem gyorsabbak, mint a flash-memóriák?
A merevlemezek jó teljesítményt nyújtanak szekvenciális (folytonos) adatátvitelnél, ezesetben a Windows nem is használ ReadyBoost-ot. Az eljárás lényege az apró adatdarabkák véletlen helyr?l történ? gyors visszaolvasása, melyben egyértelm?en a flash memóriák a jobbak, mivel nincs olvasófej, melyet mozgatni kell.

A cserélhet? adathordozókra helyezett memórialapkák nem jelentenek biztonsági kockázatot?
A ReadyBoost tervezésekor nagy szerepet játszott a megfelel? biztonság kialakítása is, az adatok AES-128 típusú (128 bites) titkosítással kerülnek kiírásra.

Nem rövidíti meg a ReadyBoost a flash-memóriák élettartamát?
Nem. A fejelszt?k tisztában vannak a flash-típusú adattárolók korlátozott írási lehet?ségeivel, és ennek megfelel?en tervezték meg a ReadyBoost szolgáltatást is. Ne feledjük, hogy írási m?velet viszonylag ritkán történik az eszközre, a ReadyBoost f?ként gyors visszaolvasásról szól. A tesztek alapján az eszközök legalább 10 évig használhatók ReadyBoost-tal.

Használhatok több eszközt is ReadyBoost-ra?
Igen, de a Windows Vista egy id?ben csak egy tároló használatát támogatja.

Miért csak egyet?
Jelenleg a ReadyBoost els? kiadását használjuk, így els?sorban min?ségbiztosítási szempontból lett egyre limitálva az eszközök száma. A Microsoft laborjaiban fejlesztés alatt áll a ReadyBoost következ? generációja, mely támogatni fogja a többszörös gyorsítótárakat is.

Használhatok SD/CF/MMC/stb. memóriakártyákat is?
Többségük m?ködni fog, de nincs rá semmilyen garancia. A Windows Vista végleges változata többszáz fajta memóriakártyát támogat.

Miért nem m?ködik a ReadyBoost küls? csatlakozású kártyaolvasókkal?
A küls? kártyaolvasók nem támogatottak, ezekkel kapcsolatban a fejlesztés alatt felmerült néhány olyan bonyolult probléma, melyek megoldására nem volt elegend? id?.

Tesz valamilyen különbséget a ReadyBoost az USB-re csatlakoztatott eszközök között? (Például HDD vagy "cserélhet? tárolók".)
A Windows értelemszer?en nem tudja megállapítani, pontosan milyen eszköz van az USB csatorna másik végén, így egyszer?en méret-, majd sebességellen?rzést végez és ez alapján dönt. Az USB-s merevlemezek nyilvánvalóan nem fogják teljesíteni a tesztet, de nem is lenne értelme ezeket ReadyBoost-hoz használni.

Használhatok a ReadyBoost-hoz MP3-lejátszót?
Pillanatnyilag nem. Az MP3-lejátszók többnyire a "Plays for Sure" interfészen keresztül azonosítják magukat a Windows felé, a rendszer pedig "lemezmeghajtót" vár, így ez egyel?re nem támogatott.

Milyen sebességnövekedés érhet? el a ReadyBoost-tal?
Ez változó. A flash-memóriák átlagosan tízszer gyorsabbak véletlenszer? 4 KB-os blokkolvasás esetén, mint a merevlemezek. Egy er?sebben terhelt, intenzív lemezm?veleteket végz? rendszeren ez a felhasználó számára gyorsabb válaszkészségben nyilvánul meg, a Windows gördülékenyebben, akadásmentesebben fut. Egy 4 GB-os memóriával ellátott, gyors és nem túlságosan leterhelt számítógépen nem jelent?s a teljesítményjavulás.

Változtathat-e a felhasználó a ReadyBoost teljesítménykövetelményein?
Nem. A szükséges teljesítményadatok arra a lehet? legalacsonyabb értékekre lettek behangolva, ahol még van értelme az efféle gyorsítás alkalmazásának.

Mely gyártók támogatják a ReadyBoost technológiát?
Anélkül, hogy neveket mondanánk, már jelenleg is több USB flash-memóriát készít? vállalat is rendelkezik kifejezetten "ReadyBoost-kompatibilis" eszközzel, ez rendszerint jól láthatóan fel is van t?ntetve a csomagoláson. Az együttm?köd? gyártók köre folyamatosan b?vül.

Végül egy megjegyzés a félreértések elkerülése végett: a ReadyBoost nem memóriab?vít? eljárás. Segítségével a lapozófájlt, illetve annak egyes részeit érhetjük el gyorsabban (ahelyett, hogy merevlemezr?l olvasnánk vissza azokat).

Hivatkozások