Vez�rcikk

A Microsoft kor�n kezdi a Windows 7-driverek tesztel�s�t

[ A Microsoft kor�n kezdi a Windows 7-driverek tesztel�s�t ] 2008-06-09 Egy, a Microsoft weboldal�n el�rhet? dokumentum szerint a Windows 7 els? b�t�j�nak megjelen�s�t k�vet?en csak azok a meghajt�programok kaphatnak Windows Vista log�t, amelyeket a fejleszt?k a 2010-re �g�rt oper�ci�s rendszerrel is leteszteltek.

Tov�bb...

Kiemelt t�m�k

 • Windows Vista Service Pack 1 inform�ci�k 2007-08-30

  Windows Vista Service Pack 1 inform�ci�k

  Nick White, a Microsoft Windows �zlet�g�nak vezet?je a Windows Vista term�kcsoport hivatalos blogj�ban bejelentette a Vista els? szervizcsomagj�nak b�t�j�t, valamint a Windows Server 2008 megjelen�si id?pontj�t. A Vista SP1 a tervek szerint 2008 els? negyed�v�ben k�sz�l el, egy id?ben a k�z�s k�db�zison alapul� �j szerver verzi�val. A Service Pack 1 szinte teljesen �jraform�lja a Windows Vist�t, let�lt�s�hez �s telep�t�s�hez t�bb m�dszer is rendelkez�s�nkre �ll majd.
 • "Windows 7" k�rd�sek �s v�laszok 2007-07-23

  "Windows 7" k�rd�sek �s v�laszok

  A Windows-os t�rsadalom megk�nnyebb�lve l�legezhetett fel, mikor tavaly novemberben v�g�l pont ker�lt a Vista fejleszt�s�nek tal�n t�l sok�ig cs?rt-csavart, bakikt�l �s k�nyszer? lemond�sokt�l nem �ppen mentes t�rt�net�re. A Microsoft szeretn�, ha a felhaszn�l�k ki�lvezn�k a Vist�ban rejl? �jdons�gokat, �gy �rthet?, hogy egyel?re mereven elz�rk�znak b�rmilyen a j�v?t firtat� k�rd�s el?l.
 • �rdemes v�ltani? K�rd�sek �s v�laszok a ... 2007-02-13

  �rdemes v�ltani? K�rd�sek �s v�laszok a Windows Vist�r�l

  Hacsak nem az �szaki sarkon �l�nk, a kiskereskedelmi boltokb�l m�r pontosan egy hete hozz�juthatunk a Microsoft leg�jabb oper�ci�s rendszer�hez a Windows Vista-hoz. A gener�ci�v�lt�s mindig jelent?s v�ltoz�sokkal �s rengeteg k�rd�ssel j�r, f?k�nt egy oly m�rt�kben elterjedt szoftvern�l, mint a Microsoft Windows, mely vil�gszerte t�bbsz�zmilli� sz�m�t�g�pen teljes�t szolg�latot, az egyszer? otthoni g�pekt?l kezdve eg�szen a kisv�ros-m�ret? szerverfarmokig. Mi �jat hoz, miben m�s, �s meg�ri-e m�r most v�ltani, ha egy�ltal�n meg�ri? K�rd�sek �s v�laszok - laikusok sz�m�ra is.
 • MSN �s Windows Live Messenger hibaelh�r�t�s 2006-12-17

  MSN �s Windows Live Messenger hibaelh�r�t�s

  A Microsoft legn�pszer?bb azonnali �zenetk�ld? szolg�ltat�sa a Windows Live Messenger (kor�bban MSN Messenger) olykor egy kezd? vagy tapasztalatlan felhaszn�l�nak gondot okoz�, ismeretlen hiba�zenetet jelen�thet meg. A cikk bemutatja a legismertebb hib�kat, azoknak jav�t�si m�dj�t, ez�rt a helyre�ll�t�s megkezd�se el?tt �rdemes ezeket az alapvet? m?veleteket elv�gezni.
 • Hogyan ?rizz�k meg Windowsunk eg�szs�g�t 2005-10-17

  Hogyan ?rizz�k meg Windowsunk eg�szs�g�t

  A k�ztudatban az a gondolat �l, hogy Windowst telep�teni �s haszn�lni egyszer? �s ez nagy vonalakban igaz is. A Windows XP telep�t?je minden kor�bbi verzi�n�l egyszer?bb lett, n�h�ny alapinform�ci� megad�s�ra van csak sz�ks�g, �s a rendszer minden m�sr�l gondoskodik, tulajdonk�ppen egy �tlagfelhaszn�l� is k�nnyed�n boldogul vele.

S�lyos hib�t jav�t a Windows Home Server els? jav�t�csomagja

[ S�lyos hib�t jav�t a Windows Home Server els? jav�t�csomagja ] 2008-06-13 A Microsoft kiadta els?, egyel?re b�ta-�llapot� jav�t�csomagj�t az otthoni m�diaf�jlok megoszt�s�t �s rendszerez�s�t v�gz? k�zponti ...

Tov�bb...

Windows Server 2008 VHD pr�baverzi�k

[ Windows Server 2008 VHD pr�baverzi�k ] 2008-06-13 A Microsoft let�lthet?v� tette leg�jabb kiszolg�l� oper�ci�s rendszere, a Windows Server 2008 60 napos pr�baverzi�j�t VHD virtu�lis lemezk�p ...

Tov�bb...

Office 2003/XP-b?v�tm�ny: H�tt�radat-elt�vol�t�

[ Office 2003/XP-b?v�tm�ny: H�tt�radat-elt�vol�t� ] 2008-06-10 Ezzel a be�p�l? modullal v�glegesen elt�vol�that�k a rejtett �s a csoportmunka-funkci�k haszn�lata sor�n l�trej�tt adatok, p�ld�ul a ...

Tov�bb...

H�rek

 • S�lyos hib�t jav�t a Windows Home ... 2008-06-13

  S�lyos hib�t jav�t a Windows Home Server els? jav�t�csomagja

  A Microsoft kiadta els?, egyel?re b�ta-�llapot� jav�t�csomagj�t az otthoni m�diaf�jlok megoszt�s�t �s rendszerez�s�t v�gz? k�zponti kiszolg�l� rendszer�hez, a Windows Home Serverhez.
 • A Microsoft kor�n kezdi a Windows ... 2008-06-09

  A Microsoft kor�n kezdi a Windows 7-driverek tesztel�s�t

  Egy, a Microsoft weboldal�n el�rhet? dokumentum szerint a Windows 7 els? b�t�j�nak megjelen�s�t k�vet?en csak azok a meghajt�programok kaphatnak Windows Vista log�t, amelyeket a fejleszt?k a 2010-re �g�rt oper�ci�s rendszerrel is leteszteltek.
 • Augusztusban �rkezik az Internet ... 2008-06-04

  Augusztusban �rkezik az Internet Explorer 8 k�vetkez? b�t�ja

  A Microsoft Internet Explorer fejleszt?csapata hivatalos blogj�ban jelentette be, hogy a b�ng�sz? k�vetkez?, Beta 2-es kiad�sa ez�v augusztus�ra v�rhat�, a v�gleges v�ltozatot pedig m�g az �v v�ge el?tt szeretn�k befejezni.
 • Microsoft Surface technol�gia a Windows ... 2008-05-28

  Microsoft Surface technol�gia a Windows 7-ben

  A Microsoft Surface �rint�s�rz�keny technol�gi�r�l, annak k�l�nb�z? fejl?d�si szakaszair�l m�r t�bbsz�r besz�moltunk, tegnap azonban maga Steve Ballmer tartott egy r�vid bemutat�t a Windows 7-b?l, melyet id? k�zben �tv�ztek a Surface-szel.
 • Milyen lesz a Microsoft sz�z �v m�lva? ... 2008-05-19

  Milyen lesz a Microsoft sz�z �v m�lva? - Steve Ballmer Budapesten

  Kelet-eur�pai k�r�tj�n els?k�nt Magyarorsz�gra l�togatott Steve Ballmer. A Microsoft eln�k-vez�rigazgat�ja ma reggel a budapesti Marriott hotelben a partnerc�gek vezet?i el?tt besz�lt a 2008-as szerverplatform �j term�keir?l, a Windows Server 2008-r�l, a Visual Studio 2008-r�l �s a SQL Server 2008-r�l
 • Tov�bb...

Biztons�g

 • Vesz�lyes a Windows-os Safari 2008-06-06

  Vesz�lyes a Windows-os Safari

  A Microsoft nem javasolja a Windows-felhaszn�l�knak a Safari futtat�s�t mindaddig, am�g nem siker�l befoltozni az Apple b�ng�sz?j�ben egy nemr�g felfedezett biztons�gi r�st.
 • M�gsem hib�s az IIS 2008-05-19

  M�gsem hib�s az IIS

  Az ut�bbi hetekben rengeteg jelent�s �rkezett arr�l, hogy a Microsoft Internet Information Services (IIS) 6-os verzi�j�t futtat� webkiszolg�l�k m?k�d�s�t k�ls? t�mad�k egy eddig ismeretlen biztons�gi r�st kihaszn�lva lehetetlenn� tett�k. A Microsoft Technet port�lon publik�lt cikk�ben egy lehets�ges biztons�gi r�st neveznek meg a probl�ma okoz�jak�nt, amelynek a vizsg�lat�t r�gt�n meg is kezdt�k.
 • Biztons�gi r�s a Microsoft IIS-ben 2008-04-21

  Biztons�gi r�s a Microsoft IIS-ben

  A Microsoft �j biztons�gi hib�ra h�vja fel �gyfelei figyelm�t egy cs�t�rt�k�n megjelent TechNet cikkben. A potenci�lis vesz�lynek az Internet Information Services-t vagy az SQL Server-t alkalmaz� rendszerek vannak kit�ve.
 • Biztons�gi r�s a Jet adatb�zismotorban 2008-03-22

  Biztons�gi r�s a Jet adatb�zismotorban

  A Microsoft TechNet port�lon olvashat� k�zlem�ny egy �j biztons�gi r�sre h�vja fel figyelm�nket. A Windows oper�ci�s rendszerbe �p�tett Jet adatb�zismotor egyik �jonnan felfedezett hib�ja t�voli k�dfuttat�st eredm�nyezhet - de csak a r�gebbi rendszerek �rintettek.
 • Firewire-porton kereszt�l t�madhat�k a ... 2008-03-10

  Firewire-porton kereszt�l t�madhat�k a Windows-os PC-k (is)

  Egy �j-z�landi biztons�gtechnikai szakember a napokban �j sebezhet?s�get fedezett fel a PC-n: az IEEE1394-k�nt is ismert Firewire port - tervez�si okokb�l - nyitott kaput k�pez a sz�m�t�g�peken �s az azokon t�rolt adatokhoz meglehet?sen k�nny? hozz�f�r�st biztos�t.
 • Tov�bb...

Let�lt�sek

 • Windows Server 2008 VHD pr�baverzi�k 2008-06-13

  Windows Server 2008 VHD pr�baverzi�k

  A Microsoft let�lthet?v� tette leg�jabb kiszolg�l� oper�ci�s rendszere, a Windows Server 2008 60 napos pr�baverzi�j�t VHD virtu�lis lemezk�p form�j�ban, melyet a Microsoft Virtual Server 2005-ben, vagy ak�r a Hyper-V k�rnyezetben is felhaszn�lhatunk tesztel�shez.
 • Office 2003/XP-b?v�tm�ny: ... 2008-06-10

  Office 2003/XP-b?v�tm�ny: H�tt�radat-elt�vol�t�

  Ezzel a be�p�l? modullal v�glegesen elt�vol�that�k a rejtett �s a csoportmunka-funkci�k haszn�lata sor�n l�trej�tt adatok, p�ld�ul a v�ltoz�sk�vet�si adatok �s a megjegyz�sek a Word 2003/XP, az Excel 2003/XP �s a PowerPoint 2003/XP programmal k�sz�tett f�jlokb�l.
 • Microsoft Pro Photo Tools 2008-06-09

  Microsoft Pro Photo Tools

  A Microsoft Pro Photo Tools seg�ts�g�vel csoportosan szerkeszthetj�k fot�ink legk�l�nf�l�bb metaadatait, �gymint d�tum, szerz?, oszt�lyzat, stb.
 • Let�lthet? a Silverlight 2 leg�jabb ... 2008-06-07

  Let�lthet? a Silverlight 2 leg�jabb tesztverzi�ja

  Ahogyan azt Bill Gates �g�rte nemr�g a Tech Ed 2008-on, a Microsoft tegnap k�zz�tette interakt�v m�diaplatformj�nak, a Silverlight 2-nek m�sodik b�t�j�t. A v�gleges verzi� a ny�r m�sodik fel�ben v�rhat�.
 • "Works with" Tool Windows Server 2008-hoz 2008-06-04

  "Works with" Tool Windows Server 2008-hoz

  A Windows Server 2008 m�g meglehet?sen �j term�k, �gy a v�llalati rendszergazd�k egyel?re val�sz�n?leg csak ismerkednek az �j rendszerrel �s tesztelik annak felhaszn�lhat�s�g�t saj�t k�rnyezet�kben. A "Works with" eszk�z id?t �s k�lts�get sp�rolhat meg ebben a megismer�si folyamatban.
 • Tov�bb...

Cikkek

 • Az LLTD v�laszad� telep�t�se Windows XP ... 2008-06-09

  Az LLTD v�laszad� telep�t�se Windows XP SP3 rendszerre

  A Windows Vista egyik �jdons�ga a h�l�zat felt�rk�pez�s�t �s annak fel�p�t�s�t grafikusan megjelen�t? Link-Layer Topology Discovery szolg�ltat�s. Az LLTD v�laszol� (responder) komponens�t azonban Windows XP Service Pack 3 oper�ci�s rendszerre csak egy kis tr�kk seg�ts�g�vel lehet feltelep�teni.
 • K�khal�l a Windows XP SP3 telep�t�se ut�n 2008-05-19

  K�khal�l a Windows XP SP3 telep�t�se ut�n

  Kellemetlen meglepet�sben lehet r�sz�k azon felhaszn�l�knak, akik nem-Intel alap� sz�m�t�g�pet birtokolnak, a Windows XP Service Pack 3 telep�t�se ut�n ugyanis el?fordulhat, hogy a rendszer nem indul t�bb� �s a "Stop 0x0000007E" hiba�zenet jelenik meg.
 • Mennyire ismerj�k a Windows-t? 2008-04-30

  Mennyire ismerj�k a Windows-t?

  A Windows a vil�g legismertebb szoftvere, mindenki tudja, hogy... vagy m�gsem? K�ts�g k�v�l sokat tud �s egyre t�bbet, de biztosan m�g enn�l is t�bbet tudhatna. De vajon mi felhaszn�l�k tudjuk-e, mi mindent tud?
 • Party m�d a Windows Media Player 11-ben 2008-04-30

  Party m�d a Windows Media Player 11-ben

  Tal�n kevesen tudj�k, de a Windows Media Player 11 rendelkezik egy apr� �j�t�ssal, ez pedig a lez�rhat� k�perny?, mely h�zibulik idej�n megg�tolja az illet�ktelenek hozz�f�r�s�t a sz�m�t�g�phez.
 • Probl�ma a Windows XP SP3 integr�l�sakor 2008-04-29

  Probl�ma a Windows XP SP3 integr�l�sakor

  A Windows XP Service Pack 3 a kor�bbi jav�t�csomagokhoz hasonl�an egyszer?en integr�lhat� a teljes Windows telep�t?k�szletbe, �gy install�l�skor m�r r�gt�n a friss�tett oper�ci�s rendszert kapjuk. Az SP3 megv�ltozott licencel�s-kezel�se azonban probl�m�kat okozhat.
 • Tov�bb...

Windows Mobile

 • Windows SideShow for Windows Mobile ... 2008-06-09

  Windows SideShow for Windows Mobile el?zetes

  A Windows SideShow l�nyeg�ben az asztal kiterjeszt�s�t teszi lehet?v� mobiltelefonokra, digit�lis k�pkeretekre �s l�nyeg�ben b�rmilyen vezet�kn�lk�li h�l�zati kapcsolatot haszn�l� eszk�zre.
 • FTP Server for Windows Mobile 2008-04-05

  FTP Server for Windows Mobile

  A Mocha Software �ltal kibocs�jtott FTP Server haszn�lat�val k�nnyed�n m�solhatunk f�jlokat Windows Mobile rendszer? k�sz�l�k�nk �s asztali PC-nk k�z�tt - ak�r az interneten kereszt�l is.
 • Bemutatkozott a Windows Mobile 6.1 2008-04-03

  Bemutatkozott a Windows Mobile 6.1

  Robbie Bach, a Windows Mobile fejleszt?g�rda vezet?je tegnap a Las Vegas-i CTIA Wireless konferenci�n bemutatta a Windows Mobile oper�ci�s rendszer leg�jabb, 6.1-es v�ltozat�t, mely az �v m�sodik fel�t?l lesz a kereskedelemben is el�rhet?.
 • Silverlight Windows Mobile-on is 2008-03-20

  Silverlight Windows Mobile-on is

  A v�rakoz�soknak megfelel?en a Microsoft bejelentette, hogy Windows Mobile alap� k�zisz�m�t�g�peken �s okostelefonokon is el�rhet?v� teszi a Silverlight webes prezent�ci�s technol�gi�t.
 • Skyfire - egy �g�retes mobilb�ng�sz?-pro... 2008-02-01

  Skyfire - egy �g�retes mobilb�ng�sz?-projekt

  A Windows Mobile alap� k�zisz�m�t�g�pek egyik f? gyeng�je az internetb�ng�sz?k funkcionalita, illetve azok hi�nya. Az iPhone �gy t?nik sokakra inspir�l�an hatott, �me a leg�jabb fejleszt�s, a Skyfire.
 • Tov�bb...

Windows Vista

 • Remote Server Administration Tools - ... 2008-04-24

  Remote Server Administration Tools - magyar v�ltozat

  A Microsoft t�voli kiszolg�l�fel�gyeleti eszk�zei (Remote Server Administration Tools, RSAT) seg�ts�g�vel a rendszergazd�k t�volr�l kezelhetik a Windows Server 2008 rendszer szerepeit �s szolg�ltat�sait egy Service Pack 1 (SP1) szervizcsomaggal friss�tett Windows Vista rendszer? sz�m�t�g�pr?l.
 • El�rhet? a Windows Vista SP1 magyar ... 2008-04-23

  El�rhet? a Windows Vista SP1 magyar nyelvi csomag

  A Windows Vista Ultimate felhaszn�l�inak el�rhet?v� v�lt az oper�ci�s rendszer Service Pack 1-gyel friss�tett v�ltozat�hoz k�sz�lt magyar nyelvi csomag, valamint k�t �jabb Ultimate Extr�val is b?v�lt az egyel?re nem t�l b?s�ges k�n�lat.
 • Megjelent az els? Vista Feature Pack 2008-04-21

  Megjelent az els? Vista Feature Pack

  El�rhet? az els? olyan funkci�b?v�t�s a Windows Vista rendszerhez, mely nem kapcsol�dik a Service Pack 1-hez. Ezeket a kieg�sz�t�seket a Microsoft Feature Pack-nek, vagyis szolg�ltat�scsomagnak nevezi. A most megjelent csomag a vezet�kn�lk�li technol�gi�k ter�n ad hozz� a rendszerhez.
 • �sszeakadhat a Linux �s a Vista SP1 2008-04-16

  �sszeakadhat a Linux �s a Vista SP1

  Nem biztos, hogy tudj�k telep�teni a Windows Vista els? szervizcsomagj�t (SP1) azok a felhaszn�l�k, akik a Microsoft oper�ci�s rendszere mellett dual boot k�rnyezetben Linuxot is haszn�lnak a g�p�k�n.
 • System Update Readiness Tool 2008-04-15

  System Update Readiness Tool

  A rendszerfriss�t�s-vizsg�l� eszk�z az�rt k�sz�lt, mert inkonzisztencia tal�lhat� a Windows szolg�ltat�st�rban, ami megakad�lyozhatja a j�v?beli friss�t�sek, szervizcsomagok �s szoftverek telep�t�s�t. Az eszk�z ellen?rzi, hogy tal�lhat�-e ilyen jelleg? inkonzisztencia a sz�m�t�g�pen, �s ha igen, megk�s�rli kijav�tani.
 • Tov�bb...
Az oldal megtekint�s�hez az Internet Explorer, Mozilla Firefox, vagy az Opera b�ng�sz�k leg�jabb verzi�ja aj�nlott,
legal�bb 1024x768-as felbont�son �s 24-bites sz�nm�lys�ggel.

Az aktu�lis Internet-id�: @254