[ Letölthet? a Windows Vista Service Pack 1 el?zetese ]

Letölthet? a Windows Vista Service Pack 1 el?zetese

 • 2007-12-12 04:50
Alig néhány óra telt el az Office 2007 SP1 megjelenése óta, máris üdvözölhetjük a Windows Vista els? szervizcsomagjának RC változatát. Körülbelül egy hete érhet? el a tesztel?k számára ez a már szinte végleges verzió, a Microsoft ígérete szerint most mindenki csatlakozhat a teszteléshez.

Eddig nem említettük részletesen az újdonságokat, javításokat ezért most megtesszük, hogy mindenki lássa mekkora volumen? dologról van szó.


Telepítési követelmények

 • A Windows Vista SP1 telepítéséhez 2 összetev?re van szükség, illetve egy harmadikra abban az esetben ha a Windows verziónk Bitlocker képes (Enterprise/Ultimate)

 • Az els? összetev? a szoftver összetev?k, nyelvi csomagok, és más összetev?k telepítéséhez és eltávolításához szükséges, továbbá növeli az installáció teljesítményét és megbízhatóságát

 • A második összetev? frissítéseket tartalmaz amelyek a szervizcsomag telepítéséhez és eltávolításához szükségesek

 • A harmadik összetev? frissítéseket tartalmaz melyek biztosítják a BitLocker-képes számítógépek frissítését


A Service Pack mérete

 • A telepítéshez a nyelvi függetlenség miatt egyetlen installer csomag elegend? mind a 36 nyelv? Windows vista frissítéséhez

 • Ennek következtében a csomag meglehet?sen nagy méret? azonban ezt a telepítési módot többnyire adminisztrátorok veszik igénybe. A frissítés elérhet? a Windows update oldalon is ahonnan mindössze 65 megabyte letöltésére van szükség


Önálló telepít?készlet

 • Internet elérés nélküli számítógépek: Körülbelül 450 MB (5 nyelv? csomag); Körülbelül 550 MB (36 nyelv? csomag)
 • Windows Update: Körülbelül 65 MB


Hardverkörnyezet támogatása és fejlesztések

 • UEFI  támogatás (Unified Extensible Firmware Interface)

 • X64 EFI hálózati rendszerindítás támogatása

 • 64-bites  MSDASQL támogatása

 • A Direct3D 10.1 támogatása

 • exFAT támogatás - új fájlrendszer a flash memóriák és egyéb cserélhet? eszközök számára

 • SD Advanced DMA (ADMA) támogatás.  Segítségével megn? az SD vezérl?k átviteli sebessége és csökken a processzorhasználat

 • Olyan DVD lemez készítésének lehet?sége mely mind BIOS mind EFI rendszerekben képes a rendszerindításra

 • A nagykapacitású meghajtók új ikonokat kaptak melyek segítenek felismerni a HD-DVD és Blue-Ray meghajtókat a kezel?felületen

 • Új Windows Media Center Extender-ek támogatása, többek között a digitális televíziók és a hálózati DVD lejátszók Windows Media Center számítógépekkel való összekapcsolása okán

 • Az MPEG-2 dekóder tartalomvédelmi szolgáltatásának támogatása a Media Center rendszerekben melyek Digital Cable Tuner hardverrel rendelkeznek

 • A Netproj.exe képes ideiglenesen átméretezni az asztalt, hogy megfeleljen az egyéni felbontású projektoroknak is


Alkalmazás-kompatibilitás

 • A  Windows Vista megjelenése óta jelent?sen megn?tt a "Works with Windows Vista" és a "Certified for Windows Vista" logóval ellátott alkalmazások száma és mára már eléri a több mint 2000-et


Megbízhatóság

 • A megbízhatóságok növel? frissítések hatása számítógépenként változhat függ?en a használt hardverekt?l a környezett?l és a használati szokásoktól. A felhasználók ezért különböz? mérték? változást tapasztalhatnak

 • Az SP1 orvosol sok általánosan el?forduló összeomlást és meghibásodást melyeket a Windows Error Reporting használatával jelenettek. Ez vonatkozik a Windows Calendar a Windows Media Player szoftverekre és sok eszközmeghajtóra is melyeket a Windows Vista tartalmaz

 • Az adatvesztés megel?zése az NTFS formátumú eltávolítható eszközök leválasztásakor

 • Az IPv6 protokollt használó IPSec kapcsolatok megbízhatóságának növelése

 • Bizonyos problémák javítása melyek a sleep módba való váltáskor jelentkeztek ha a csomagátvitel még nem fejez?dött be

 • A vezeték nélküli ad-hoc kapcsolatok (computer-to-computer wireless connections) sikerességének növelése

 • A p2p kapcsolatok sikerességének növelése, például a Windows Meeting Space vagy Remote Assistance alkalmazások esetében, amikor mindkét fél számítógépe szimmetrikus t?zfal mögött található

 • A Windows Vista beépített adatment? megoldásának fejlesztése, melynek hatására az  EFS-el titkosított fájlokat is lehet?ségünk van menteni

 • Az SRT (Startup Repair Tool) eszköz már a számítógép elindulását megakadályozó operációs rendszer fájlokat is képes pótolni bizonyos esetekben

 • Azon felhasználók akik eddig nem vettek részt a CEIP programban újra felkérést kapnak a részvételre


A teljesítményt és az energiagazdálkodást érint? fejlesztések

 • A teljesítményjavítások hatása szintén változó lehet a hardver és szoftverkörnyezet függvényében ezért más-más felhasználók különböz? mérték? teljesítményjavulást érzékelhetnek. Ezen javítások 20-25%-a a Windows update-en is megtalálható lesz még az sp1 megjelenése el?tt

 • A hálózati mappák tallózásának gyorsítása a használt sávszélesség csökkenésének köszönhet?en

 • Az energia-felvétel csökkentése. Amikor a kijelz?n megjelen? kép nem változik a processor sleep módban marad

 • Azon probléma megoldása mely megakadályozta rendszer készenléti állapotba történ? kapcsolását a video chipset egyik megszakítása miatt

 • Az energia-felvétel csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése, a merevlemez leállítási problémáját kiküszöbölve

 • A ZIP kicsomagolás és tömörítés sebességének növelése

 • A sok állományt tartalmazó könyvtárak áthelyezéséhez szükséges id? jelent?sen csökkent

 • A másolási teljesítmény növekedése a BITS (Background Intelligent Transfer Service) használata esetén

 • 25%-os sebességnövekedés a helyi fájlok azonos merevlemezen belül történ? másolása esetén

 • 45% sebességnövekedés amennyiben nem Windows Vista rendszerr?l SP1 rendszer? munkaállomásra másolunk

 • 50% sebességnövekedés SP1-es számítógépek közti másolás esetén

 • A rendszer érzékenységének javulása csoportos fájlm?veletek vagy médiam?veletek esetén. Például törlés utáni másolás esetén a másolási folyamat a szükségesnél tovább tartott az SP1-et megel?z? verziókban

 • A fájlok másolásához szükséges id? kiszámítása jelent?sen csökkent

 • Nagyméret? képek beolvasáshoz szükséges id? körülbelül 50%-al csökkent

 • Az Internet Explorer teljesítményének növelése Jscript-eket tartalmazó oldalak esetén

 • A ReadyDrive-ot támogató merevlemezek rendszerindítása után jelentkez? késleltetést okozó probléma megoldása

 • A Windows ReadyBoost hatékonyságának növelése a készenléti és hibernációs állapotból történ? gyorsabb visszatérés biztosításával

 • A Windows Superfetch tökéletesítése, amely tovább csökkenti készenléti állapotból történ? visszatéréshez szükséges id?t

 • Bizonyos esetekben a rendszerleállítás ideje pár másodperccel csökkenhet a mobileszközökkel szinkronizáló eszköz fejlesztése miatt

 • A készenléti állapotból történ? visszatérés körülbelül 18%-al gyorsabb bizonyos USB Hub-ot használó rendszerek esetén

 • A hálózati csatlakozás gyorsítása a hálózati kártyát kiválasztó logika fejlesztése miatt

 • A bejelentkezés gyorsítása a tartományból kiszakított munkaállomások esetén

 • A "Képek" képerny?véd? esetén gyorsabban kapjuk vissza felhasználói felületet

 • Megsz?nt a késleltetés amely sokszor jelentkezett a számítógép zárolásának feloldása esetén


Multimédiás teljesítmény javítása

 • Az adminisztrátorok képesek módosítani a hálózati átereszt?képesség mutatójának értékét az MMCSS (Multimedia Class Scheduling Service) szolgáltatáshoz, ezzel lehet?séget biztosítva, hogy a megfelel? egyensúlyt beállítsák a hálózati teljesítmény és az audió/videó lejátszás min?sége között

 • A Windows Vista SP1 új tömörítési algoritmust használ az RDP (Remote Desktop Protocol) számára így segít csökkenteni a képek küldéséhez szükséges hálózati sávszélességet

 • A  Windows Vista SP1 telepítése során törl?dnek a felhasználó azon adatai melyek a teljesítmény optimalizálásához használatosak. Ezért a telepítés után esetleg lassabbnak t?nhet a rendszer, azonban pár óra használat után a jelenség megsz?nik

 • Új nyomtató driver technológiával kapcsolatos javítások, beleértve az XPS alapú nyomtatást is


Biztonsági fejlesztések

 • A szervizcsomag tartalmazza az összes eddigi biztonsági frissítést amely megjelent a Windows Vista rendszerhez

 • Minden eddig felismert biztonsági probléma alapvet? okát azonosították, és azokat a kódokat eltávolították amelyek további sebezhet?ségekhez vezethetnek

 • Az SP1 tartalmazza azokat az alkalmazásprogramozási felületeket melyek segítségével a küls? gyártók programjai együttm?ködhetnek a Kernel Patch Protection szolgáltatással a 64-bites rendszerek esetében

 • A RemoteApp alkalmazások biztonságának növelése az RDP állományok aláírásának lehet?vé tételével

 • Új Win32 alkalmazásprogramozási felületek melyek lehet?vé teszik a folyamatok DEP stratégiájának programozott vezérlését. Így a fejleszt?knek lehet?ségük nyílik a folyamatok DEP beállításainak finomabb szabályozására

 • A Windows Biztonsági központ (WSC) által megjelenített adatok megbízhatósága növekedett mivel csak hitelesített biztonsági alkalmazások kommunikálhatnak a WSC-vel

 • A vezetékes hálózatok biztonságának növelése az SSO támogatás engedélyezésével a hitelesített hálózatok számára

 • A kriptografikus véletlenszám-generátor fejlesztése

 • A smart card-okhoz szükséges pin biztonságos begy?jtése

 • A smart card-ok használata esetén biometrikus azonosításra is lehet?ség nyílik a PIN kód használata helyett

 • A BitLocker meghajtótitkosítás új azonosítási megoldása a TPM (Trusted Platform Module) az USB Startup Key és a PIN együttes használatával

 • A BitLocker titkosítás támogatása nem rendszerlemezek esetén is

 • Az OCSP (Online Certificate Status Protocol) implementációjának fejlesztése

 • A normál felhasználók is elindíthatják a Complete PC Backup alkalmazást, amennyiben ismerik valamely rendszergazda hitelesítési adatait

 • A Remote Desktop kliens felhasználói felülete fejl?dött a felhasználó és szerver azonosítás területén


Új technológiák és szabványok támogatása

 • Új titkosítási algoritmusok az IPsec használatához: SHA-256, AES-GCM, AES-GMAC ESP-hez és AH-hoz, ECDSA, SHA-256, SHA-384 IKE-hoz és AuthIP-hez

 • NIST SP 800-90 Elliptical Curve Cryptography (ECC) pseudo-random véletlenszám-generátor (PRNG)

 • Az SSTP (Secure Sockets Tunnel Protocol) tipusú VPN protokoll támogatása

 • Az IEEE 802.11n vezeték nélküli hálózati protokoll teljes támogatása

 • A Windows Smartcard Framework fejlesztése, hogy megfeleljen az EU Digital Signature Directive és a National ID/eID el?írásoknak

 • A szül?i felügyelet és a játékok korlátozása támogatja a Korean Game Rating Board (GRB) besorolásait is

 • A TCP Chimney-t támogató hálózati kártyák támogatásának javítása

 • A FIPS 140-2 szabvány támogatása a vezeték nélküli kliensben

 • A Windows Firewall és az IPsec használja az új kriptografikus algoritmusokat (Suite B)


Adminisztráció és menedzsment

 • A felhasználók és a rendszergazdák kiválaszthatják mely köteteken történjen töredezettségmentesítés

 • A Network Diagnostics használatával megoldhatóak az alapvet? fájlmegosztási problémák, nem csak a hálózati kapcsolat által okozottak

 • Az RMS szerver id?közönkénti lekérdezése és a sablonok automatikus letöltése

 • Új biztonsági beállítás (UAC: Allow UAccess), amely lehet?vé teszi, hogy az alkalmazások a secure desktop használata nélkül kérjenek jogosultság emelést

 • A rendszergazdák beállíthatják a NAP Kliens paramétereit: Frissítések letöltése a Windows Update vagy Microsoft Update webhelyr?l, vagy a WSUS (Windows Server Update Services) segítségével

 • A Statements of Health fogadására és elküldésére rendelkezésre álló id? beállítása

 • A DNS rekordok használatával felderíthet? a health registration authority (HRA) szerver amennyiben csoportházirendben vagy lokálisan nem konfiguráltuk a szerver elérhet?ségét

 • Az egészséges kliensek IPSec segítségével kapcsolódhatnak a nem megfelel? állapotú kliensekhez a problémák megoldásának céljából

 • Az adminisztrátorok hozzáadhatnak WSD (Web Services for Devices) nyomtatóeszközöket a távoli Windows Vista vagy Windows Server 2008 számítógépekhez

 • A távoli asztalról helyi nyomtatóra történ? nyomtatás fejlesztése

 • A felhasználók átnevezhetnek és törölhetnek könyvtárakat miközben kapcsolat nélküli módban dolgoznak átirányított könyvtárakkal

 • WMI felület a MoveUser.exe eszköz helyett, mely a Windows Vista rendszerb?l eltávolításra került

 • A rendszergazdák beállíthatják a hálózati kapcsolatok tulajdonságait például a nevet, és terjeszthetik a beállításokat csoportházirend segítségével

 • A KMS (Key Management Service) futhat virtuális környezetben is


Telepítéssel kapcsolatos újdonságok

 • A szervizcsomag egyszer?en telepíthet? mivel a csomag mind a 36 nyelv? változatot képes frissíteni

 • A felhasználók frissített súgó tartalmakat tölthetnek le egy önálló csomagban

 • A hotpatching technológia támogatása, mely segít csökkenteni az újraindítások számát

 • A 64-bites változat telepíthet? 32bites környezetb?l

 • Lehet?ség nyílik az offline, rendszerindítás szempontjából kritikus lemezvezérl?k telepítésére

 • Javítófoltok együttes telepítésének fejlesztése. A sikertelen frissítések újbóli telepítésének megkísérlése abban az esetben, ha több frissítés is folyamatban van és egy frissítés hibája a többi hibáját is okozhatja

 • Megbízhatóbb OS telepítés, mivel a telepít?k csak akkor futnak ha a frissítés telepítése közben szükséges

 • A frissítések telepítésének gyorsítása

 • A frissítések telepítése robosztusabb lett, mert a megosztás megsértési hibák és a hozzáférés megsértési hibák esetén öngyógyító a rendszer

 • A frissítések eltávolítása hatékonyabb, az uninstaller rutinok fejlesztése révén

 • A frissítések telepítése megbízhatóbb lett, mert kevésbé érzékenyek a váratlan hibákra pl. áramkimaradásra


Átjárhatóság

 • Az SP1 Ideal Send Backlog (ISB) információkat küld a Winsock2 klienseknek, hogy nagyobb átereszt?képességet érjen el a nagysebesség?, nagy késleltetés? kapcsolaton keresztül, amennyiben Windows Server 2008 operációs rendszerekkel kommunikál. Azon alkalmazások melyek képesek felhasználni az ISB információt nagyobb teljesítményt érhetnek el, nagyméret? adatok küldése esetén.

 • További teljesítménynövekedés tapasztalható a TransmitFile/TransmitPackets és az ftp.exe használata esetén, amikor a partner Windows Server 2008 rendszert futtat és a kapcsolat nagy sebesség? és nagy késleltetés?. Az Ftp.exe és más alkalmazások melyek a TransmitFile/TransmitPackets funkciót használják nagyobb teljesítményt érhetnek el amikor Windows Vista vagy Windows Server 2008 rendszer? számítógépekkel kommunikálnak.


Egyéb változások a rendszerben

 • A GPMC (Group Policy Management Console) eltávolításra kerül a szervizcsomag telepítése közben és a gpedit lesz az alapértelmezett LGPO szerkeszt? eszköz. A felhasználók letölthetik a GPMC új verzióját melynek segítségével kihasználhatják annak új szolgáltatásait.

 • Az "MSN Connection Center Dial-up Internet Access" eltávolításra került az "Új kapcsolat" varázslóból

 • A küls? gyártók egyszer?en regisztrálhatják saját keres?programjukat az SP1-ben bemutatkozó új protokoll segítségével. Lehet?ségünk nyílik ezen keres?k eredményeit ugyanolyan módon elérni ahogy a beépített keres?vel tennénk, például a start menüb?l.

 • Az SP1 telepítése után a Windows Vista az installált rendszermemória méretét mutatja nem pedig a operációs rendszer számára rendelkezésre álló mennyiséget. Ennek következtében a 4GB memóriával rendelkez? 32-bites rendszerek a teljes memóriát jelzik a rendszerben, például a számítógép tulajdonságainál. Azonban ehhez szükséges lehet egy kompatibilis BIOS, ezért nem minden felhasználó érzékeli a változást.

 • A megjelen? UAC figyelmeztet? ablakok száma 4-r?l 1-re csökkent amennyiben védett helyen kívánunk könyvtárat létrehozni vagy átnevezni

 • Jelent?s fejlesztés történt a licenceléssel kapcsolatos felületeken, így a súgó több információt tartalmaz az aktiválással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mi történik ha a felhasználó nem aktiválja a terméket. A hibakódok helyett könnyen érthet? üzenetek jelennek meg és részletesebb magyarázatokat kapunk a dialógusablakokban is.

 • A szkennelés befejeztével a Windows Photo Gallery alkalmazása helyett az Explorer nyílik meg

 • A telepítés során kötelez? megadni a jelszóemlékeztet? üzenetet

 • Megnövekedett kompatibilitás a küls? gyártók azon diagnosztikai programjaival melyek raw socket-eket használnakKét aktiválással kapcsolatos probléma javítása

 • OEM Bios exploit: ezen módszer használatával az OEM el?telepített rendszerek aktivációs folyamatát használták fel az aktivációra

 • "Grace Timer" exploit: a telepítés és az aktiválás közötti türelmi id?t hamisították meg ezzel a módszerrel


Pár kérdés, ami korábban merült fel:
* ??, a tört windowsal mit csinál az sp1? (el?bb jobb gépet veszek aztán windowst, egyébként nem sok..)

* Valaki tud egy linket az xp-s dualbootra?

* Mit?l van, hogy a friss install mer?ben gyorsabb, mint 1 hónap múlva? (hozzáteszem, alap programok telepítése után jól megy +2,3 db program még, 1 hónap és aeroval kissé lomhává válik - Intel P4 2ghz, 1gram - a konfig gyenge? :)

2008-03-19 10:27
Nem haragszom.

Szerintem amennyire csak lehet tényszer?en tájékoztatunk mindenkit a problémákról, direkt figyelek rá, hogy ne bagatelizáljunk el semmit, de persze arra is, hogy ne keltsünk felelsleges pánikot és ne essünk abba a hibába, hogy kapásból leszarozunk valamit, csak mert van benne egy hiba. Mi nem az olvasószámra hajtunk, hanem a tényszer?ségre.
moonman Bocs... Elnézésed kérem, tényleg egy kicsit bunkó voltam. Valószín?leg azért, mert ritkán járok itt.

Azt hiszem a portáloddal (az elhivatottság érzéseddel) kapcsolatban most megértettem valamit ... Soha többé nem fogok bántó hozzászólást tenni :).

Ugyanakkor kérlek, figyelj arra, hogy egyre szélesebb körben kezdenek az itteni információk hivatkozási alapot képezni, ezért nem biztos, hogy a "felhasználóknak" mindig el?nye származik abból (pl. egy vizsgán), ha egy MS alkalmazási problémáról el?sz?r "úgy", aztán meg "így" nyilatkoznak, s történetesen a két megközelítésmód mer?ben ellentétes.

(Persze tudom, hogy ennek nem Te vagy és e portál az oka, hanem sokszor az éppen aktuális MS tájékoztatás).

Még egyszer kérem, ne haragudj,(okosabban tettem volna ha csak olvasok és hallgatok) kösz és szia: Macus

2008-03-19 00:03
Elmondok pár dolgot, de utoljára.

1. Ez nem fórum.
2. A célunk ma is az, mint amikor elkezdtük (elkezdtem): tájékoztatás.
3. Nem, nem MS fényezés, tájékoztatás.
4. A stílus nem lekezel?, mindenki azt kapja cserébe, amit ad.
5. Ha másoktól akarsz nem MS fényez? cikkeket olvasni, akkor látogass Linuxos, illetve Mac-es oldalakat.

A vakok közt félszem? beszólást szimplán bunkóságnak számítom fel, ennek ellenére nem törlöm, mert nem sértettél házirendet - csak engem, de ezt még kibírom. Mellesleg nem én kezdtem dicsekedni, hogy mindent tudok, hisz' olyanokat oktatok, mint te...
moonman Válaszodra reagálva: eléggé tisztában vagyok a fájlkezeléssel. Az információtechnológiai eszközök m?ködését évek óta olyan ifjaknak tanítom az egyetemen, mint Te.

Ide pedig azért nézek be néha, mert a hasonló fórumok között ezt tartottam a legkultúráltabbnak.

Sajnos egyre inkább az a véleményem, hogy az eredeti célotok gellert kapott. Nyithatnátok már egy olyan témát, ahol nem csak az MS fényezés folyik, hanem másoktól is olvashatnának cikkeket a látogatók.

Az sem igazán tetszik, hogy a stílus kezd cikiz?ssé, lekezel?vé válni. Nem gondoltál még "a vakok között a félszem?..." szólásra? Kíváncsi vagyok milyen gyorsan törlöd e hozzászólásomat?
Bocsánatot kérek, de most olvasom a hozzászólásokat. Vegyük már tudomásul, hogy a Microsoft fejlesztések filozófiája (mint ahogy minden más multié) kökemény hegemóniára törekv?, kiismerhet? üzletpolitika. Úgy is fogalmazhatnék, korszerütlen elvekre épül?, parasztvakító hypertechnológia.

Ha nem ezt követnék, hányan vennétek újabb és újabb XP-ket? Mi igényelné az Internet átviteli csatornák újabb és újabb sávszélesség növelését? Stb.

Ezzel párhozamosan azt viszont el kell ismerni, hogy a saját technológiájuk javítása, alkalmazása terén nagyon segít?készek a "microsoftosok"...

A napi munkához nagyságrendekkel jobb technológiát és támogatást adnak, mint bárki.

Egyébként hasonló fogyasztói filozófia miatt veszek mindig újabb autót, házimozit stb.

Ne "nyávogjunk", örüljünk!

2008-03-18 22:05
Macus: a fájlkezelés nem olyan egyszer?, mint gondolnád, nemsokára lesz róla cikk is. De az Outlook-kal és az IE7-tel természetesen RTM óta 100%-ig tökéletesen együttm?ködik - azt hiszem, napi 16 óra munkában csak felt?nt volna, mivel ezek folyamatosan futnak nálam.
Nagyon koszönjük a sok hasznos információt! Ha figyelmesen elolvassuk az írás teljesítménynövekedést és fájlkezelést taglaló részeit, akkor felmerülhet a kérdés, a Vista gyönyöreit illet?en vajon mi a francot nyaltunk itt az elmúlt hónapokban? (No de fátylat rá, ui. az SP1 jórészt segített a problémákon).

Erre a változásra már a megjelenést követ? hetekt?l lehetett számítani, mint ahogy még továbbiakra is lehet, ui. e rendszer még az SP1 után se m?ködik együtt tökéletesen az Outlook 2007-tel, az IE 7-tel stb.

Ugyanakkor a tesztek után megfontolom, hogy a Vistát visszarakom a "munkagépemre", ui. a W2K8 szerverrel való együttm?ködése villám és TÖKÉLETES.

Köszi Microsoft és köszi a blogot moonman!
Én is láttam azta 700 megás installt, hidd el, jobb a "full", mint a kiherélt.
Én találkoztam már 700 megás installal ami ugyanazt nyújtotta mint a 3,5 gigás installos, szóval ennyit simán ki lehet dobni bel?le, fölösleges háttérszolgáltatások, gadgetek, dll-ek :)
Ezek számomra értéktelenek, ja és a 3D átlátszó aero felülete úgyanúgy m?ködik ennek is mint a fullnak, csak fele akkora gép kell hozzá. Na mindegy nem szapulom tovább, én akkor fogok váltani ha egyszer rákényszerülök, nem heccb?l pénzköltésb?l, inkább veszek bel?le hamburgert meg figurákat, az nekem többet ér :)

2008-02-14 02:47
Mitsou: nem értem a felvetésed, a Vista minden eddigi Windows-verzióval kompatibilis, egészen Windows 95-ig visszamen?leg, még kompatibilitási varázsló is van benne. Gondolod viccb?l foglal 7 GB-ot? :-)

Az SP1-r?l annyit, hogy egy és negyedéves a rendszer, épp ideje volt megjelennie, ez egy teljesen jó id?köz egy szervizcsomagnak, régen jelentek meg túl ritkán. (Emlékezetes, hogy NT4-hez 7 azaz hetes darab Service Pack volt a 7a-val együtt.)

A cicoma pedig csak az átlagfelhasználónak t?nik fel, a szakemberek pontosan ismerik a mélyben történt változásokat is, úgyhogy egyáltalán nem mondanám, hogy a seggüket vakarászták volna 5 évig.
A legnagyobb probléma a pistával a kompatibilitás. Ez egy hatalmas baklövés volt microsofttól szerintem. Jobb lett volna ha a régi programok is elfutottak volna rajta. Másik: nem olyan régi, de máris van hozzá sp1. Hát akkor nagyon jól megcsinálhatták... A cicomázás helyett a tesztelésre kellett volna több energiát fordítani szvsz. Nem mondom hogy rosz lett, de az xp-hez képest nem lett annyival jobb hogy az átlag userek áttérjenek rá.

2008-02-13 12:29
Ezt az instabil dolgot, meg hogy újra kell tanulni, remélem nem gondoltad teljesen komolyan.

"1 havi fizetés kéne egy olyan tecnológiához amit a vista követel, ok, de akkor mib?l veszünk ételt?"

Erre szokták mondani, hogy egyéni szociális probléma, ha Vistázni akar az ember, tegyen alá megfelel? gépet.
Egy átlag usert nem az érdekli hogy minden csillivilli hülyeség legyen benne hanem hogy minél egyszer?bben, de télleg egyszer?bben nem újrabonyolítottan tudjon járkálni a fájljai közt, jobbklikk menübe minden van ami kell és kész, nem kéne er?ltetni hogy a sok hülyeséget lásssa, 2 óra, háttérváltó sáv...Az XPt meg nem értem miért akkor akarják kivonni a forgalomból amikor már jól kiforrott, ki lehet pucolni, és csináltak egy instabil új utód oprendszert, amihez a géphasználatot újra kell tanulni, nem megy rajta minden úgy ahogy eddig(pl motocross madness2 kinek megy rajta? azt mondja h nincs feltéve directx), és az elmúlt pár évben a népek a win98as 500-1000mhz-es gépeket lecserélték 1,8-2,2 GHz-es 512 memósokra hogy menjen rajta az XP mint a vízfolyás, hamár a win98 nem men?...Nem ingyen van a gép, 1 havi fizetés kéne egy olyan tecnológiához amit a vista követel, ok, de akkor mib?l veszünk ételt?
Én továbbra se váltok xpr?l, énis 2 éve álltam át win milleniumról(azé nem win98 mert jobb a pendrive támogatottsága) xpre. Hirtelen ennyit :)

Rickenstein

2008-01-18 23:22
Egész bíztatónak tünnek a javítások. A végén még eléri a Vista az XP szintjét.
Újabb el?zetes változat lett publikus.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=529d992a-d69e-4c73-9213-7a7f3852c0ca&displaylang=en&tm
"Eltüntethet? az asztalról a
> Windows Vista (TM)
> Próbaváltozat: Build 6001
felírat?"


Szerintem igen. Nekem eleve nem is látszott. :-)
Valami registry módosítás, illetve tweaker program kell.
Utána kellene nézni. Talán a Vista Manager vagy a TweakVI is jó lehet.
nekem fullosan megy az eredeti windwoson.
Szal Eredeti Windwos Valódi El?ny XDDD
Bocs hogy ez nem ehhez a témához tartozik de kéne egy kis segítség partícionáláshoz vista alatt hol adhatom meg a partíció típust?

2007-12-31 00:44
Nem.
Eltüntethet? az asztalról a
> Windows Vista (TM)
> Próbaváltozat: Build 6001
felírat?
sziasztok nekem is vistám van tökéletesen elmegy.pedig nem is jogtiszta. a gépem celeron 2.4, 1gb ram, 256 ati radeon

2007-12-28 03:29
Nem kell ahhoz Core Quad, P4-eken is szépen elmegy. Mondjuk Celeron és lassú HDD felejt?s, meg memóriából sem árt legalább 1 GB, de elfut régebbi gépeken is.
akit a screenshot érdekel http://www.stewen.hu/sandra.jpg
hát tény a q6600 48790 + fa nagykerben. viszont a valamiért valamit alapon m?ködik ez is a jól bevált hagyomány szerint, kapsz egy jól húzható procit (az enyim 2.5-ön megy) ami 40.000.000 müvelettel számol (mips) másodpercenként 40 celsius fokon. ugyan ez nyilván a kétmagosoknál pl core 2 duo E6700 21.000.000 és a sima dual cor-nál 840-es 11.000.000 m?velet másodpercenként. Költöi kérdés. Mitöl gyorsulna... Egy sp-1 után? 2 teljesítmény fokozó frissítésr?l létezik a KB938979 és a KB938194....

Oldalak közti navigálás