[ Az Office 2007 telepítésének testreszabása ]

Az Office 2007 telepítésének testreszabása

 • 2007-12-17 23:03
Ha több számítógépre telepítünk Office 2007 programcsomagot, vagy csoportházirenden keresztül központi terítéssel végezzük az installációt, szükségünk lehet egy testreszabott telepít?készletre, melyben el?re beállítottunk minden paramétert, így maga a telepítés már automatikusan, kérdés nélkül, igényeinknek megfelel?en fut le.

Az alábbiakban sorra vesszük azokat a lépéseket, melyek az egyéni Office telepít?készlet létrehozásához szükségesek. A beállításokat egy úgynevezett válaszfájlban tároljuk el, melyet kés?bb a telepít?nek paraméterként megadva felhasználhatunk az installálás testreszabásához.

 • Helyezzük be az Office 2007 telepít? médiát a megfelel? meghajóba (példánkban "E:") és adjuk ki a következ? utasítást egy parancssorban, vagy a Start menü futtatás mez?jében: "e:\setup.exe /admin"

 • Az Office Customization Tool elindul, majd lehet?ségünk nyílik választani az új konfigurációs fájl létrehozása vagy egy meglév? módosítása között. Válasszuk a "Create a new customization file" pontot. Az Office Customization Tool csak angol nyelven érhet? el, függetlenül az Office csomag nyelvét?l.

  [ Kép ]

 • A telepítés testreszabását segít? eszköz egy varázslóhoz hasonlít, az egyes menüpontokban különböz? beállításokat adhatunk meg, ezek legtöbbje egyértelm?, de a következ?kben röviden átfutunk minden lapon.

  Install location and organization name

  Az els? lapon a programcsomag telepítési helyét és cégünk nevét (ha van) adhatjuk meg. A telepítés helyét meghatározó mez?ben egy legördül? listából több el?re definiált helyet is kiválaszthatunk.

  [ Kép ]


  Additional network sources

  Ha több telepítési forrással rendelkezünk a hálózaton, itt megadhatjuk azok elérési útvonalát arra az esetre, ha az eredetileg használt készlet valamiért elérhetetlenné válik.

  Licensing and user interface

  Itt megadhatjuk a 25 jegy? termékkulcsot és bejelölhetjük, hogy a végfelhasználói licencszerz?dést elfogadottnak tekintjük-e. Beállíthatjuk továbbá a telepít? grafikus felületének megjelenési módját is, választhatunk a szokásos lépésr?l-lépésre megjelen? varázsló, a beavatkozás nélküli, illetve a teljesen csöndes, ablak nélküli folyamat között.

  Remove previous installations

  Az el?z?leg telepített korábbi verziók eltávolítását konfigurálhatjuk ezen a lapon, alapértelmezésként minden régebbi verzió törlésre (lecserélésre) kerül.

  Add installations and run programs

  Különböz? egyéni szkripteket és parancsokat is futtathatunk, választásunktól függ?en a telepítés el?tt vagy után.

  Office security settings

  A biztonsági beállítások között el?re importálhatunk tanúsítványokat, felvehetünk hálózati helyeket a megbízhatónak min?sített zónába, valamint egyéb biztonsággal kapcsolatos konfigurációkat végezhetünk el, például tilthatjuk a makrók és az ActiveX vezérl?k használatát.

  Modify setup properties

  Egyéb telepít? tulajdonságok meghatározása. A tulajdonságok teljes listája a Microsoft TechNet oldalain megtalálható.

  Modify user settings

  Aki dolgozott már csoportházirenddel, annak ez a lap ismer?s lesz. Itt az egyes Office alkalmazások funkcióit konfigurálhatjuk be, például letilthatjuk az él? nézeteket (live preview), vagy alapértelmezetté tehetjük az Excel "R1C1" hivatkozási rendszerét.

  [ Kép ]


  Set feature installation states

  Ebben a lépésben a telepít?ben is látható komponensválasztó oldal jelenik meg, kijelölhetjük, hogy mely összetev?k települjenek automatikusan, de akár el is rejthetjük bármelyiket, így azok telepítésére nem lesz lehet?ség még interaktív módban sem.

  [ Kép ]


  Add files/Remove files

  A következ? két lapon egyéni fájlokat adhatunk hozzá a telepítéshez, illetve törölhetünk is a telepítés elkészülte után.

  Add/Remove registry entries

  Egyéni értékek hozzáadása a registry-hez, arra az esetre, ha például saját b?vítményeink, kiegészít?ink registry-beállításokat igényelnek a helyes m?ködéshez.

  Configure shortcuts

  Az Office 2007 parancsikonjait konfigurálhatjuk itt, törölhetjük, átnevezhetjük, áthelyezhetjük ?ket, s?t új parancsikonokat is hozzáadhatunk.

  [ Kép ]


  Outlook

  A következ? öt oldalon az Outlook fiókok beállításait végezhetjük el, így telepítés után akár azonnal küldhetünk és fogadhatunk leveleket.

  [ Kép ]

 • Ha a szükséges konfigurációt elvégeztük, a "File" menü "Save As..." parancsával mentsük le az MSP formátumú válaszfájlt.

  Ezek után, ha felügyelet nélkül, a megadott beállításokkal kívánjuk installálni az Office csomagot, a következ? paraméterrel kell indítanunk a telepítést:

  setup.exe /adminfile c:\akárhol\config.msp


A felhasználói beavatkozás nélkül lefutott telepítés végén az Office máris munkára kész, példánkban az Outlook-ban el?re konfigurált postafiókot láthatjuk, valamint az asztalon is megjelent saját készítés? ikonunk.

[ Kép ]

Szabó Lajos

2008-01-18 21:04
Jól sejtem, hogy ez nem müködik mindegyik Office 2007 verzión?
Köszi,pont ennek a leírását keresem vagy három napja
Hasznos írás, köszi!

2007-12-19 01:12
Err?l szól ez az egész. ;-)
moonman: gratula. Felveti valaki a témát, 2 nap múlva cikk van bel?le.

2007-12-18 15:26
Hát azért a "simán" az nem túl találó kifejezés, az MSP nem minden tulajdonsága ültethet? át az XML-féle fájlba, de ezt ha jól látom a linkelt doksi is írja. Evvan.

2007-12-18 15:17
Használható, mert már nem MST kell neki, simán config.xml.

http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/efd0ee45-9605-42d3-9798-3b698fff3e081033.mspx?mfr=true
Jó dolog ez a paraméterezett telepítés, de ha jól tudom, a csoportházirend "Software installation" funkciójával ez nem használható. Az ugyanis egy transform fájlt (.mst) igényel, amit az office xp és 2003 OCT-i hoztak létre.

Nagy kár, mert korábban (office xp és 2003 idején) nagyon egyszer?en lehetett így csoportházirenddel testreszabott telepítést csinálni.