[ Windows 7, MinWin, mikrokernel... ]

Windows 7, MinWin, mikrokernel...

  • 2008-04-10 23:26
Az utóbbi id?kben - nem kis részben a szaksajtó közbenjárása miatt - egyre nagyobb a z?rzavar a fejekben az új Windows-t illet?en. Mindenki egy bizonyos MinWin-re, mint vadiúj, kisfogyasztású mikrokernelre épül? operációs rendszerr?l beszél, melyet a Microsoft - látva a Vista "bukását" - minél hamarabb be akar fejezni, viszont ez állítólag sokkal jobb lesz a Vistánál. Öntsünk egy kis tiszta vizet a pohárba!


"Vista = Me II"

A téma igen összetett, ezért el?ször tekintsünk kicsit vissza az el?zményekre. Amióta csak a Vista megjelent, az újságírók és a bloggerek el?szeretettel hasonlítgatják azt irónikus hangnemben a néhai Windows Millennium-hoz. Meglep? módon igazat kell adnom nekik, bár egyértelm?en nem m?szaki szempontból, hanem a két rendszer történetének hasonlóságai miatt. A Vista a "bukásra" már csak a tavaly év végi eladási adatok alapján is rácáfolt, ett?l függetlenül valószín?leg sosem fogunk rá úgy emlékezni, mint a Microsoft legsikeresebb Windows-kiadására. Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a rosszemlék? Windows Millennium f?ként azoknak az elmarasztaló írásoknak és kritikáknak köszönheti rossz hírét, mely olyanok kezéb?l került ki, akik soha nem is találkoztak magával a rendszerrel - ez pedig igaz a Vistára is. A kritikusok többsége szinte egyáltalán nem ismeri a rendszert, ennek tipikus jele például, amikor ötpercenként felugró biztonsági figyelmeztetésekr?l olvasunk.

Ha sarkítottan akarnék fogalmazni, azt mondhatnám, hogy a Windows Me egy tanulmány volt a Microsoft részér?l. Több olyan megoldást is hordozott, melyek ebben a kiadásban voltak el?ször láthatók, és melyek - az Me népszer?tlensége és csekély ismertsége ellenére - a mai napig részei a Windows-oknak, noha az id?k folyamán némiképp átalakultak. Elég csak a rendkívül nagy sikereket elért Media Center-re (eredeti nevén WebTV), a Rendszer-visszaállításra, a Windows Movie Maker-re, a multimédiás USB-eszközök beépített támogatására, a hibrid drivermodellre, vagy akár a kategorizált vezérl?pultra gondolni.


[ A jobb sorsra érdemes Windows Millennium ]

A jobb sorsra érdemes Windows Millennium


A Windows Vista hasonló cip?ben jár, ráadásul a Millenniumnál sokkal nagyobb fába vágta vele fejszéjét a Microsoft. A Windows Vista feladata nem más volt, mint szakítani a hagyományokkal és kitaposni az ösvényt a Microsoft jöv?beni operációs rendszerei számára. Megalapozni azt a platformot, melyre már kisebb módosításokkal is olyan rendszerek épülhetnek, melyek képesek kielégíteni a folyamatosan növekv? felhasználói igényeket. A Vistában szinte minden új, nem csoda hát, hogy eleinte szinte mindennel baj is volt. A driver-architektúra teljesen megváltozott, a korábbiaktól teljesen eltér? módon kellett illeszt?programokat írni a rendszerhez - ez bizony a mai napig kritikus pontja a migrációnak. A grafikus alrendszer szintén átvedlett, a képalkotást végre az erre a célra készült hardver, a videochip végzi a központi processzor helyett, a Direct3D motor pedig a stabilitás érdekében kernel-szintr?l felköltözött a felhasználói rétegbe. A hálózati kapcsolatokat és forgalmat menedzsel? TCP/IP alrendszert szinte a nulláról újraírták a fejleszt?k, mely eleinte szintén kompatibilitási és teljesítménybeli problémákkal járt együtt. A hangrendszer sem kivétel, a tervez?k a régi, elavult megoldásokat könyörtelenül kihagyták, és csak a jelenlegi legmodernebb megoldások kaptak helyet az új Windows-ban.

Tiszta sor, hogy ha egy bejáratott szoftverplatformot egyszerre ennyi helyen változtatunk meg - ráadásul gyökeresen - az számtalan problémát és kellemetlenséget fog okozni a kezdeti id?kben - de egyszer meg kell húzni a vonalat. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Windows XP lassan több, mint kétszer annyi ideje van szolgálatban, mint amennyire eredetileg szánták, világossá válhat, hogyan született a kevésbé informált újságírók és bloggerek "Vista-bukás" víziója.


[ Túl sokáig készült és talán túl sokat vártunk t?le - Windows Vista ]

Túl sokáig készült és talán túl sokat vártunk t?le - Windows Vista


Windows XP

Érdekes megfigyelni, az id? mennyire elhomályosítja egyesek emlékezetét. A Windows XP els? két évében olyan súlyos problémákkal szembesült, hogy a káoszt látva sokan még a Microsoft jöv?jét is megkérd?jelezték. Óriásinak t?n? hardverkövetelmények, szoftver- és hardver-inkompatibilitás, biztonsági rések tömkelege, a régi-szép, Windows 98-as id?k felidézése. Ismer?s, ugye? Mára azonban az XP kvázi etalonnak számít, "tökéletes", szerethet? operációs rendszer lett, melynek megmentésére még aláírásgy?jtést is szerveztek a fanatikus rajongók.

A Windows XP sorsa azonban 2004. augusztusában megpecsétel?dött. A Windows fejleszt?csapat Jim Allchin vezetésével ekkor lényegében kukázta a teljes Longhorn projektet és új alapokon ismét nekirugaszkodtak a Vista fejlesztésének, ez az alap pedig már nem a Windows XP volt, hanem a Windows Server 2003. Az XP - paradox módon - saját tökéletlenségének köszönheti hosszú életét, ha ugyanis Allchin annak idején nem dönt úgy, hogy a súlyos biztonsági problémákkal küszköd? XP-t a Longhorn akár évekig tartó további késleltetésével is, de megmenti, az új rendszer két-három évvel hamarabb is elkészülhetett volna. A Vista fejlesztése tehát parkolópályára került, az XP pedig megkapta a Service Pack 2-t, mely egészen mostanáig elégnek bizonyult, hogy fenntartsa a tökéletesség látszatát. Nehéz lenne letagadni azonban, hogy az XP felett csúnyán eljárt az id?. Azok számára, akik tisztában vannak a két rendszer közti architekturális különbségekkel és nem csak azt vizsgálják, hogy a legtöbb jelenleg Vistára kihegyezett szolgáltatás elérhet? XP-re is, világosan láthatják, hogy hosszú távon már nem érdemes a régi platformra alapozni.

A Windows XP hamarosan megint - és egyben utoljára - frissül, a Service Pack 3 azonban már nem hoz olyan mélyreható változásokat és fejlesztéseket, mint anno a szervizcsomagok között kivételnek számító SP2. A szükséges biztonsági frissítéseket és hibajavításokat még megkapjuk az SP3-mal, de az XP napja leáldozóban van.


[ Derekasan dacol az id?vel - Windows XP ]

Derekasan dacol az id?vel - Windows XP


Windows 7

Ugorjunk most egy nagyobbat és nézzük, mit tervez a Microsoft a Vista után, mely tagadhatatlan, hogy nem örvend világszerte osztatlan sikernek, de vitán felül a következ? Windows-ok alapját fogja képezni. Sokfelé olvasni azt a teóriát, mely szerint a Microsoft látva a Vista népszer?tlenségét, hirtelen összekapva magát, ismét megreformálja a Windows platformot és hamarosan kiad egy olyan verziót, melyet "ismét öröm lesz használni". Nos, aki így gondolkodik, annak nyilvánvalóan fogalma sincs a Windows fejlesztésér?l. A Windows 7 terveit már jóval a Vista piacra dobása el?tt lefektették, de ilyen korai stádiumban természetesen mindenki csak az aktuális termékr?l beszél, nem is lenne értelme a következ? projekttel foglalkozni, hiszen az ekkor még igen képlékeny és lényegében semmilyen használható információt nem nyújt a közönség számára. Mégis, amint 2007. júliusában el?ször elhangzott a Microsoft szóviv?jének szájából a b?vös "Windows 7" elnevezés, rögtön beindult a médiagépezet, spekulációk és pletykák ezrei kezdtek terjedni internet-szerte.

A Microsoft mindig is az evolució mentén történ? fejlesztést preferálta, ritka kivétellel sosem mutatott be verzióról verzióra radikális változásokat termékeiben. Ezt valószín?leg jól is tette, hiszen láthatjuk: a Vista csak egy kis forradalom volt, mégis mennyi bonyodalmat okozott. A rossz hír tehát azok számára, akik a Windows 7-t?l várják a megváltást, hogy az új operációs rendszer kumulatív módon a Windows Vistából és ikertestvéréb?l a Windows Server 2008-ból lesz továbbfejlesztve. Ezzel lényegében értelmét vesztik azok a sugallatok, melyek szerint érdemes kihagyni a mostani generációt és rögtön a Windows 7-re váltani. Sem költséget, sem munkát nem spórolunk ezzel, hiszen a Windows 7 legalább annyira eltér majd a jelenlegi rendszerekt?l, mint a Vista, s?t.


[ Még csak formálódik - Windows 7 ]

Még csak formálódik - Windows 7


MinWin

40 MB-nyi memóriafogyasztás, mikrokernel és moduláris felépítés - ezek most a slágertémák. De vajon mennyit értett meg a sajtó és f?leg a közönség a MinWin valódi koncepciójából?

Els?ként oszlassunk szét két meglehet?sen elterjedt tévhitet. Az els?, amit érdemes tudni, hogy a Windows NT kernel típusa hibrid és nem mikro. Néhány kritikus szakért? (többek közt a Linux atyja, Linus Torvalds) úgy gondolja, hogy a "hibrid" elnevezés csupán marketing, és az ilyen rendszermagok felépítése kis különbséggel szinte megegyezik a mikrokernelekével. A különbség azonban jelent?s, a hibrid kernelekben jópár kódrészlet átkerült felhasználói módból kernel módba, hogy azok kevesebb absztrakciót használva gyorsabban fussanak, ráadásul a hibrid kernel egyszerre rendelkezik a mikro és a monolitikus kernelek bizonyos tulajdonságaival is. Hiba lenne tehát összemosni az NT rendszermagot a mikro - de akár a monolitikus - kernelekkel.

A másik téves információ, hogy a MinWin tulajdonképpen maga a Server Core, mely a Windows Server 2008 grafikus felület nélküli, parancssoros változatának neve. A jelenségért a fejleszt?k is "hibáztathatók", a Server Core korai fejlesztési szakaszában ugyanis maga a Microsoft is "MinWin" kódnéven hivatkozott rá. Valójában azonban igen messze esnek egymástól, míg a Server Core egy, a fölösleges összetev?kt?l (többek közt a grafikus felhasználói felülett?l) megszabadított, teljes érték? kiszolgáló operációs rendszer, a MinWin "csupán" egy önálló m?ködésre is képes, a végletekig lecsupaszított Windows.

Nem, nem elírás, a MinWin nem csupán a kiegészít? komponensekt?l függetlenített kernelt jelenti, hanem egy erre épül?, de már felhasználói oldalról is értékelhet? szolgáltatásokkal felvértezett Windows-t. Eric Traut elhíresült videójában például - melyben a MinWin-t els?ként pillanthatta meg a nagyközönség - egy webszerver futott a virtuális gépben, melyhez csatlakozva a rendszer különböz? paramétereit lehetett lekérdezni egy egyszer? webböngész? segítségével. A bemutatóban szerepl? 25 MB-nyi lemezterületet elfoglaló, 33 MB memóriát fogyasztó MinWin tehát egy önállóan m?köd? operációs rendszer, hálózat-támogatással és webkiszolgálóval. Mindez egyébként jól demonstrálja, hogy az "óriási", akár 10 GB-nyi méretet is meghaladó, funkciókkal és extrákkal dugig tömött Windows rendszerek alatt valójában igen kicsi és hatékony mag dolgozik.


[ Mindenki kedvence - MinWin ]

Mindenki kedvence - MinWin


Mi tehát a MinWin? A MinWin-nel önállóan valószín?leg soha nem fogunk találkozni. Mint Traut az el?adásban elmondja, a MinWin egy bels? használatra készült tanulmány, egy kísérlet, melynek célja, hogy a fejleszt?k megtalálhassák azokat a kritikus függ?ségi pontokat, ahol a kernelt el lehet választani a rá épül?, de az önálló m?ködéshez szükségtelen moduloktól. A MinWin tehát nem kereskedelmi célra készült szoftver, hanem egy kísérleti eszköz. Logikusan következik tehát a kérdés: mi köze a MinWin-nek a Windows 7-hez?

A Windows 7-t?l valahogy mindenki, aki csalódott a Vistában, a megváltást, az "új Windows 95"-öt várja, a MinWin bejelentése pedig csak olaj volt a t?zre. Sajnos, vagy nem sajnos, a MinWin nem hoz forradalmi változásokat a kernel felépítésében. A Windows rendszermag továbbra is az evolúció mentén fejl?dik tovább - ezesetben a Windows Vista SP1 (és a Windows Server 2008) forráskódjából. A Microsoft vezet? fejleszt?i közül az utóbbi id?ben többen is kinyilatkozták: véleményük szerint a Windows platformon jelenleg nem igazán van gyökeres változtatást igényl? összetev?. A Windows Vista a mai kor követelményeinek szintjére emelte a kódot, mostantól jó ideig a meglév? anyag tökéletesítése, csiszolása a feladat.

Viszontlátjuk-e a MinWin-t a Windows 7-ben? Igen is, meg nem is. A Windows 7 alapjait a MinWin-nel szerzett tapasztalatok alapján készítik el a fejleszt?k. Ez a Windows jöv?jét illet?en jóhír, hiszen az operációs rendszer kódja minden korábbinál jobban menedzselhet?vé és szervizelhet?vé válik, de felhasználóként ebb?l valószín?leg keveset fogunk észrevenni - a Windows ezek után sem lesz 25 MB méret?. A MinWin eszköz és nem a cél, a Windows 7 jelenséghez pedig akkor járunk a legközelebb, ha úgymond "Vista R2"-ként (Release 2, második kiadás) tekintünk rá, egyel?re ugyanis minden jel erre mutat.


Valaki lécci magyarázza már meg, hogy miért nem lehet kis magra modulárisan felépített OP-t csinálni, ami a neten lerántja a hiányzó cuccokat ha kell? Ahogy a vasat is alárakjuk az OP-nek, vagy a szoftvereket az OP-re? Az OP-t miért nem lehet skálázni???

Mi az hogy a MinWin-t nem adják ki 40MB-tal, csak a disznó OP-t 500MB-ra hízlalva? Hát szerintem a ljúzer, vagy a gyártók, ahogy tudnak csomagot adni HW-re, SW-re, közé is tudnának optimalizaláni OP-t!

Én pl. telepítés után a fél XP-t elküldöm a kukába, mert melóra kell és utálok minden felesleges kütyüt rajta. Nekem nem kell szuper MovieMaker, MSN, NEtMeeeting, Passziánsz, nem akarok Mappát megosztani a neten, nem kell HyperTerminál, távoli AsztalKapcsolat, billenty?zet a képerny?re, beszédfelismerés, nem csinálok Profilokat, modemet se rakok már bele...

Pl. az UMPC gyártók is megkönnyeznék szerintem ha az MS megengedné, hogy a 40-500Mb közt ?k dönthetnének. A felhasználókról már nem is beszélve.

Szomorúan olvastam a cikket... ne "az evolució mentén" fejelsszenek nekem, hanem az ésszer?ség mentén! Fejlesztés pl. ha pdf-et mentesz 1.7-re az kb.30Mb, ha 1.8-ra akkor meg 6Mb! Ez fejlesztés! Amit az MS m?vel az meg... (kisípolva)

2008-05-18 11:20
Ráadásul gyorsan letöltöttem a demóját, simán elindul és fut minden gond nélkül maximális felbontáson is. Szóval várom a listát azzal a 80%-kal. :-)

2008-05-18 10:31
"tény hogy a programok 80% nem fut a vistán"
Nem, ez hülyeség már ne is haragudj. Esetleg a Te programjaid 80%-a, akkor viszont ritka pechesen válogattad össze ?ket.

"jo OS nek lehetne mondani de az én általam készítethez képest 1 kalap szar!!"
Miért is nem Te dolgozol Redmondban, nem értem...
nem akarok most minden hulladék szoftvert felsorolmi ami nem fut a vistán. csak 1 hulladék szoftvert emlitenék meg amit 12e forintér vettem (Need for Speed Most Wanted)ez kuka lenne ha vistát használnák.igazad van hogy nem a vista tehet rola hogy a programok fejleszt?i nem vették a fáradtságot és nem gondoskotak a program Vista-kompatibilissé tetelér?l, de az sajnos tény hogy a programok 80% nem fut a vistán.én örülnék a legjobban ha vistával ilyen gondok nem lenének.a másik meg az hogy az XP-vel is voltak gondok ez tény de amikor megjelent az SP1 után ezzek a gondok majdnem teljesen eltüntek ,ez igaz szerinted a vistára is??mert szinte semmi nem vátozott az sp1 feltétele után!még mindig 1 kalap szar sajna ,leszámitva a kinézetét de azt az xp is tudja én csináltam 1 xp-t ami teljesen vista kinézet és a sebbesége nagyon gyors lett és stabil .a sima sp2 xp nekem se jön be anyira ,ha azzal hasonlitom össze a vistát ugy már jo OS nek lehetne mondani de az én általam készítethez képest 1 kalap szar!!

2008-05-18 02:15
Nemhogy sok jó program van rá, hanem kvázi az összes olyan program amelynek az írója két év alatt vette a fáradtságot és Vista-kompatibilissé tette, hiba nélkül fut. Ha egy alkalmazást két éve adtak ki, kizártnak tartom, hogy mára nincs Vistán is megfelel?en futó verziója, ha meg nincs, akkor eleve kár volt selejtet - vagy mondjuk úgy kalap szart - vásárolni.

Az a helyzet, hogy Vistánál ezerszer kevesebb gond van a programkompatibilitással, mint mondjuk volt az az XP esetében. Akkor - mivel mindenki 98-ról jött - lényegében semmi nem futott normálisan NT környezetben, mára ez sokkal problémamentesebb, a Vista már új korában is 90%-osan futtatott mindent, persze leszámítva az olyan rendszerközeli dolgokat, mint az antivírusok, t?zfalak, stb, de hát ez gondolom érthet?. Ha ma valaki program-inkompatibilitásra hivatkozik az két dolgot jelent: tájékozatlan vagy hulladék szoftvert használ.
Szerintem is felesleges szídni itt a Vistát.
egyszerüen nem kell használni.(értelmetlen )
engem az idegesít hogy mindenki (aki vistát használ)
ilyen bárgyu dumával fáraszt (probléma nélkül fut a vista
gyors és stabil) ez azért van mert semmi nem megy rajta.
ezze az er?vel használjunk Windows 3.1 ez is stabil
mert nem tudsz normális gamét és programot futatni rajta.
az a Windows 3.1-hez képest a vistának az elönye hogysszép csicsás és
szépen kulturáltan tud elnézést kérni hogy ez a program sajna
nem fog futni .moonman szerinted miért kéne 1 cégnek áttálni a vistára?
csak azért hogy nem menjen rajta semmilyen normális program?
és mi lesz azokal a programokkal amit pl 2 éve vett az ember az kuka?
mert ez a csoda oprendszer nem tudja elindítani.
én nem azért veszek meg 1 OS-t hogy csak az fusson a gépen.
én szoktam mást is használni (nem csak game).
és légyszíves senki ne jöjjön nekem azzal hogy nagyon sok jó progi lett a vistára írva,
nekem megvan a saját ízlésem és igényem , de ezzel nem vagyok gondolom egyedül
gondolok itt olyan userekre akik a jó öreg xp-t használják

végeredmény a vista 1 kalap SZAR!!!!!!!!
Szerintem felesleges szídni itt a Vistát.
Nagyon jó rendszer lett.
Az én gépemen minden probléma nélkül elfut, pedig egy 4 éves gép.
AMD Athlon 2600+ és 512 rammal nálam szépen fut úgy, hogy tudok netezni fájlokat böngészni és DVD-t nézni egyszerre.
Én nem tudom elképzelni, hogy másoknál miért nem megy 512 rammal és beszélnek az 1 gigás ram használatról, pedig itt vagyok én él? példaként.
Amit Yan írt sem mérvadó, mert az a laptop 1 évvel ezel?tt került 150.000 forintba, ami valjuk be, hogy egy laptopnál a fapados kategóriába tartozik és mondja, hogy nem futott rajta valami jól a Vista.
Szerintem a Vista SP1-el úgy jó, ahogy van (egy elégedett felhasználó)
Sziasztok!

Csak egy vélemény:
Én mindig is innovatív ember voltam, de ami tény az tény, a Vista lassabb mint az XP (er?s gépen is), és ez pl. az én munkámban (szoftverezés, CAD) hátrányos. Én nem szeretem érezni, hogy lassú a rendszer, a fapados felület használom mindig skinek és animációk nélkül.
Plussz a HD videó lejátszás ugyanazon a gépen szinte lehetetlen Vista alatt, míg XP-vel probléma mentes. Viszont a HD audiót a Vista kezeli jobban. Most akor mi legyen?
Az tény, hogy SP1-et Vistán még nem próbáltam, remélem jobb lett...
Szóval, ha csak egy átlag felhasználó lennék, én is Vistát használnék, de így nem..

L
Moonman:

Harverigény tapasztalatok:
1 éves FS Amilo Mobile Sempron 3200+ 1 GB RAM paraméter? laptopnál a gyári Vista Basic bizony elégé megfektette a gépet, f?leg processzorhasználatban. Hozzá kell tennem via chipsetes volt... Szerintem a VIA chipset ennyire gyalázatos. A lényeg, hogy downgradelve XP-re a gép mintha fellélegzett volna, a tulaj rá sem ismert :)
Az intel chipsetes régebbi notikon (Pentium M, Celeron M) kell? mennyiség? memóriával még tényleg használható, ahogyan te is mondtad!
De ha már itt tartunk, akkor mondok ellenpéldát: Anno P133/16MB rammal Win95-öt simán oktattunk, míg Linuxszal képtelenek voltunk hasonló tudású grafikus felületet beizzítani alá ennyi memóriával.

2008-04-30 03:42
Számoltad is, miközben írtad? A 95-ös géped 98-ban még jó volt. Ez k?kemény 3-4 év. Ehhez képest az én 5 éves gépemen vígan elfut a Vista, csak memóriát kellett benne b?víteni szintén k?kemény 15 ezer forintért.

Szerintem a hardverigény mindig is n?tt és n?tt, ahogy jöttek az újabb és újabb szoftverek, és nem azért, mert jó biznisz vagy a programozók elfelejtenek programozni, hanem azért, mert egyre többet és többet nyújtanak, a többletszolgáltatások pedig többleter?forrásokat igényelnek. Ennyire egyszer?.

Az automatizálás pedig szintén nem azért van, mert az emberek debilek, hanem, mert a számítógép mindennapi használati tárggyá vált és nem várhatjuk el mindenkit?l, hogy tisztában legyen az összes fogalommal és a rendszer karbantartásának csínjával-bínjával. Gondolom Te sem magad szereled meg az autódat, hanem elviszed a szervizbe, és az automata mosógépet is egyszer?bb beprogramozni, mint dézsában lötykölni a szennyest. :-) Ezt hívják fejl?désnek.

Egyébként ha valaki sokat játszik, érdemes beruházni egy konzolra, ott nincsenek teljesítményproblémák, nem kell figyelni a kompatibilitásra, az 100%, hogy évek múlva is ugyanúgy fog futni. Ez most a trend, játékosoknak ott a konzol.

2008-04-30 03:19
Nagyon szívesen, de hogy egy példát is mondjak, a cuccnak, amivel a melót nyomom, a következ? verziója már csak Vistás lesz, és vagy menni fog, vagy nem. Mindenesetre a jelenlegi is eléggé prüszköl (pl. az ablakban egy csomó minden egymásra van csúszva).

Ez az egyik dolog. A másik az, hogy a jelen szitut elnézve komolyan aggódik a 90-es évek neveltje kedvenc hobbijának jöv?je miatt. Régen nem csináltad össze magad a gépigények láttán, mert ha kijött valami, akkor legalább köszön?viszonyban volt az éppen aktuális konfigoddal. Újabban viszont mintha direkt úgy írnának meg mindent, hogy félévente mehess új gépet venni (és ez alatt értem a kedves hardware-gyártókat is). Régen jó buli volt, most meg jó üzlet, és te fizetsz. 95-ben vettem egy gépet, de 97-ben remekül játszottam Carmageddonnal, és a Win98 sem fosott be a konfigon, amikor felraktam, pedig eltelt pár év, és még memóriát se vettem bele. Újabban ha már fél éves géped van, az már szar. Kijön egy játék, amivel elszórakoznál pár órát? Mehetsz gépet venni. Kijön az új oprendszer? Mehetsz gépet venni. És ha kijött az új oprendszer, milyen? Felugró ablakok, automata ez meg az, kényelem, praktikus, átlátszó design 128 megás dísztextúrával? Mintha debileknek írnának újabban mindent. Asszem a cikkeknél olvasható kommentekb?l látszik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a véleményemmel. Akik meg tavaly vezették be a netet, nem értik, mir?l beszélek.

2008-04-30 03:02
Ha ennyire nincs szükséged semmire és sokallod a memóriafogyasztást, miért nem használsz XP-t? De most tényleg. :-) 2014-ig supportált, addig csak elvagy vele.

2008-04-30 02:14
Most az a probléma, hogy az általad említett gigára rúgó új szolgáltatásokból nekem abszolúte semmire nincs szükségem. Nem csak nekem, egy emberrel sem beszéltem eddig, aki azt mondta volna, hogy "hú, van ez az új feature és milyen hasznos ez". Ha tegyük fel, totálisan kibelezem az egészet, 700 mega marad a DVD-b?l, és feldobom azt, akkor a memóigény még mindig 500 és 1 giga között jár. Ezt a sok biztonsági humbugot meg nem veszem be, az nem eszik ennyit. A Vista gépigényét egyszer?en nem lehet ésszer?en megindokolni. Ja igen, ha nem tetszik a Vista, ne használjam. De ha az általam használt cuccoknak kijön a csak Vistán futó új verziója, muszáj lesz váltani. Erre a lassú szarra.

Mennyibe kerülne supportolni mindezt? Nem, nem vagyok Linux-rajongó, de sok disztró fejleszt?inek ez érdekes módon megy ez ingyen is. És ugyanúgy felmegy egy Pentium 2-re 128 MB RAM-mal, mint ahogy támogatja a legújabb cuccokat. Innováció és régi dolgok támogatása 2 in 1. Na bumm. Ja igen, totál más a platform. Én nem várnék egetver? dolgokat, csak annyit, hogy ne kelljen nyakig belemásznom a registry-be, ha ki akarok nyírni valami állandóan futó szarságot, amit az életben nem használok.

Memóriaárak. Azért kell memóriát venni, hogy fusson a fentebb említett sok haszontalan szar? Nemár. Nekem az olcsó is drága, ha értelmetlen. Vagy, ha már megveszem a memót, megtöltöm azzal, amivel akarom, de nem az oprendszerrel.

2008-04-29 09:12
A memóriafogyasztás annyi, amennyi. Rengeteg plusz szolgáltatás fut az XP-hez képest, aminek megvan az ára, de a mai memória-árakat figyelembe véve ez nem kéne, hogy problémát okozzon.

Kernel-szintig konfigurálhatóság?? És mit konfigurálnál a kernelen? És ha megtennéd, ki biztosítja neked, hogy nem fog összed?lni, mert valamit elrontottál? És a felhasználók vajon hány százalékának van erre szüksége? És mennyibe kerülne supportálni mindezt? Ezeket a kérdéseket is tedd mellé. Windows-ból van lecsonkított verzió, úgy hívják: Windows Embedded, azt építesz rá, amit akarsz.

Ezt az új gép téma nem egészen így van. Nekem a 4-5 éves gépemen változtatás nélkül elfutott a Vista, más kérdés, hogy nyilván jobb sebességgel megy egy újabb konfiguráción, de miért is várjuk el, hogy innovatívak legyenek, ha közben folyton a régi "szarok" támogatását követeljük? Na ez a nem fair.
A cikkb?l ugyan nem lettem okosabb, de azért felsorolnék pár windows b?nt, amire még nem kaptam magyarázatot:
- A memória fogyasztás gyakorlatilag lefaraghatatlan a Vistában. Szó se róla, az XP sem vihet? le száz mega alá, úgy, hogy stabil is maradjon, de ott az alapfogyasztás több mint felét mégis csak sikerült legyalulnom, ellenben a Vista 570Mb-s fogyastását eddig 490Mb alá nem sikerült tornáznom.
- Nem konfigurálható tetszés szerint akár kernel + 1-2 driver szintig le az oprendszer, pedig néha nincs sokkal többre szükség. Az megint más kérdés, hogy soha nem tudom felfogni, hogy a kernelnek mi szüksége olyan rohadtul sok memóriára, mint amire. Linuxból lehet gyártani legalább kis verziót, de windowsból még nem láttam valóban lecsonkítható verziót. Ezt a lehet?séget azért meg kellene adni.
- Az "evolúciós" fejlesztés természetesen érthet?, hiszen nincsen annyi pénze az öreg istennek se, hogy állandóan újraírogassanak mindent a kóderek. De bizony azt gondolom, hogy megérne egy próbát bizonyos forradalmi változás, hogy ne az operációs rendszerért vegyünk új gépet, hanem az azon használt programokért. De a windows fejlesztésekor nem ez a filozófia, a gép az oprendszerért van els?sorban, aztán jöhetnek a felhasználói programok. Ez nem fair.

2008-04-25 12:39
KavicsZrt. - khm, na igen, de az XP-t simán feldobtam a NT helyére, viszont a Vistával voltak problémáim, amikor az XP helyére akartam feldobni. Az oké, hogy Windows-t fikázni divat, de a sok fikázásnak azért van valóságtartalma is...
Vento
tom: ilyen gépe csak a nagy gamereknek van. De én amúgy se tennék rá vistát.

De ha 8GiB ram van benne, akkor sima XP-t megse kene tenni ra :)
Vista fikázás már csak azért is szánalmas, mert anno ez történt az XP-vel is, nem tudták használni, nem értette senki mért is jó az neki ...stb. Évekig kellett cikkezni az el?nyeir?l, mire nagy nehezen belátta a userek nagy része hogy az tényleg jó. Ma meg mindenki azt nyúzza - mert frankó. pl: van ismer?söm, aki az egész családot felszerelte 98-al, de hogy mit tudnak vele csinálni azt nem fogom.

Magyarok vagyunk:) Ha lejár a Vista támogatottsága, na majd akkor elkezdjük használni és majd jól leszidjuk a következ? OP rendszert. A lényeg hogy mindig valami lejárt dolgot használjuk (amin tengerentúlon max. csak mosolyognak), az újabb, tisztább, lágyabb, szebb és jobb dolgokat hagyjuk csak meg a gazdagabb társadalmaknak.

pl: ha lejár a Silverlight, az ASP.net a 2008 Server, na majd akkor mi is elkezdjük használni.
sfij nem pontosan értem hogyan kapcsolódik ez ahoz amit írtam :P de tényleg azzal van minden tele hogy még egy csomó ideig támogatják az XP-t max a gamerek lesznek kényszerítve a DX10 miatt...

2008-04-18 12:08
Hogy sz?nne már meg? 2014-ig van XP-re support.
oO7 szvsz az emberek baja leginkabb az hogy jovore teljesen megszuik az XP tamogatasa, igy az emberek kenyszeritve vannak a valtasra.
Amúgy csak azért emeltem ki az eredetit meg azért írtam le a configom mert én úgy vettem észre, hogy azoknál nem fut a vista
- akiknek nem eredeti és ugye frissítések nem annyira vannak meg
- nincs elég er?s vasa bár ez kb 0.1% -a a usereknek
- vagy aki nem ért hozzá és a még 5 évvel ezel?tt kimentett drivereket meg pogramokat használja és a a rendszer ezt meg gondolom nem veszi túl jó néven és meginog a stabilitása :P
Annyira bírom, hogy minden windows -al kapcsolatos hír valami szánalmas Vista fikázásba megy át :D
Én a megjelenése óta használom a Vista-t (EREDETIT) és csak 2x volt vele bajom (s?t abból lényegében semelyk sem volt az porendszer hibája)... Az egyik az volt hogy Creative nem volt képest kiadni használható drivert a 30k -s X-Fi hangkártyájához fél éven keresztül (ha nem több), a másik pedigaz volt hogy SP1 install közben vmiér kikapcsolt a gép aztán teljesen megadta magát a rendszer... De mikor utánanéztem valszeg sok embernek lehetett ilyen hibáj soknak meg nemvolt és a megoldás is megvolt az elkerülésre...
Azzal viszont egyetértek, hogy van némi er?forrásigénye bár én a régi gépemen (Athlon64 3500+ 1GB RAM) 64 bites Vista-t futtattam aminek tapasztalatom szerint pár száz megával nagyobb az alap fogyasztása a memóriából de csak nagyon hard core esetekben futottam ki a memóriából... nagyon ritkán játék közben vagy photoshopozás közben nagyon sok layer kezlésénél... Azóta volt egy kis upgrade egy notira T7500-as (2.2GHz) procival 2GB rammal és ittmeg még sose futottam ki a határokból :P

Annyit még megjegyeznék, hogy ha valaki teheti és Vistat akar a gépére rakni és nem életbevágóan fontos a 4-8Gb RAM akkor rakjon bele csak 2GB-t és használjon 32bit -es windows-t mert a 64bit játékoknál lassabb (gondolom a 32 bit emulálásavagy valami ilyesmi miatt)
part2.
Az XP szinte minimalisat hozott a 2k-hoz kepest, lenyegileg a 2k funkcioit felhasznalobaratabba tette, talan legjelentosebb ujitasa az immar teljes nyelvfuggetlenseg (MUI pakkok) es nehany futasidei optimalizacio a szoftverek betolteset tekintve, a javitott memoriakezeles a kernelben, bar a hatekonysag eleresehez a 2k memoriaigenyenek a duplaja kellett.
A vista szerintem sokkal inkabb a 2k cipojeben jar, es ironikusan elmondhato hogy a legnagyobb user base-et a 2k-rol migralok adjak :)
part1.
Par apro kitetel, ahogy en lattam az elmult 10-12 evet. A Windows Me sokak szerint es szerintem helyesen is, egy kenyszermegoldas volt. Ugyanis a nagy durranas es szerintem minden idok (muszakilag) legjobban sikerult windowsa a windows 2000 volt.
Ebben debutalt az UPNP, a mar valoban mukodo USB Hotplug es a TnL-t mar tamogatod DX8.x, a renszerszinten tamogatott multichannek audio, offline elerheto fajlok a windows megosztasokban, kerberos, Diffserv, titkosithato NT filerendszer, diszk mountolasi lehetoseg, vegre biztonsagos, modern CIFS, Active directory. a listat meg sorolhatnam, kb 2-3 A4-es lapot megtoltene. A 2000-rel valt a windows igazi modern, a versenytarsakhoz felnovo oprendszerre. Az atlagemberek szemeben a kozutalat targya maradt ennek ellenere, mert a nepszeru vicik-vacak vxd technologian alapulo olcso driverek et kikopte, az oprendszert megkerulo, vasat kozvetlenul piszkalo rosszul megirt szoftverek nem futottak rajta, tovabba a videojatekok sem, mert azok meg az NT-t lattak benne. meglepo modon a videojatekok nagyreszet meg lehetett szogelni hog menjen 2000 alatt, az M$ megis inkabb a 2000-bol sokmindent atemelve kiadta az utolso DOS alapu windowst.

Oldalak közti navigálás