[ A varázsgömbön túl - 2. rész: Karbantartás ]

A varázsgömbön túl - 2. rész: Karbantartás

 • 2006-08-07 23:17
A mindennapi munka során talán ritkábban van szükség a most bemutatásra kerül? alkalmazásokra és eszközökre, hiszen a legtöbb esetben el?re beállított, ütemezett feladatokról van szó. Sokan nem is sejtik, mennyi fölösleges munkától óvják meg a felhasználókat a Windows ezen automatikus karbantartó funkciói. El?fordulhat azonban, hogy baj történik vagy saját kezünkbe akarjuk venni az irányítást - lássuk tehát, hol kezdjük.


Feladatkezelés - Task Manager

Amikor egy lefagyott programot kell leállítanunk, vagy egyszer?en csak kíváncsiak vagyunk egy-egy alkalmazás memória- vagy processzor-használatára általában a feladatkezel?höz fordulunk. A Task Manager-t két módszerrel hívhatjuk el?, a CTRL+ALT+DEL billenyt?kombinációval vagy a tálca egy üres területére jobb kattintással és a Task Manager menüpont kiválasztásával. A Windows Vista-ban a Task Manager is (végre) átesett némi változtatáson, b?vítésen.

Az Applications (alkalmazások) fülön látható lista nem változott, az aktív felhasználó által futtatott programok listáját láthatjuk itt, melyeket bezárhatunk, el?térbe hozhatunk, vagy megtekinthetjük az alkalmazáshoz kapcsolódó folyamatot a következ? fülön. A Processes (folyamatok) lista alapértelmezésként egy új oszloppal b?vült, a folyamatok "emberi" nyelven történ? definícióját tartalmazó Description (leírás) mez?vel. Itt láthatjuk a processzek teljes neveit, így könnyebben eligazodhatunk az esetleg ismeretlen fájlnevek között. Ahhoz, hogy az összes felhasználó által futtatott folyamatot láthassuk és vezérelhessük is, egy gombnyomással engedélyeznünk kell ezt a módot. Ahol korábban egy egyszer? jelöl?doboz volt, most egy User Account Control által felügyelt nyomógomb látható, így a rendszer feletti teljes ellen?rzéshez nyugtáznunk kell az UAC kérdését.

[ A Task Manager új információkkal és UAC-védelemmel ]
A Task Manager új információkkal és UAC-védelemmel

A következ? fül újdonság, és igazán jó ötlet volt a fejleszt?k részér?l, itt a rendszer szolgáltatásait láthatjuk és olyan alapm?veleteket végezhetünk velük, mint az indítás, leállítás, valamint az Applications fülhöz hasonlóan átugorhatunk a szolgáltatáshoz tartozó folyamathoz (process) is. Az új lista révén az alapm?veletek elvégzéséhez többé nem kell kitallóznunk a szolgáltatások konzolt a felügyeleti eszközök közül. Ha a szolgáltatások beállításain, például az indítás módján kívánunk módosítani, a Task Manager-b?l akár egyetlen gombnyomással (Services...) megnyithatjuk a szolgáltatások vezérl?konzolját is.

[ A szolgáltatások listája a feladatkezel?ben ]
A szolgáltatások listája a feladatkezel?ben

A Performance (teljesítmény) lap több helyen is változáson esett át, az els? és talán legszembet?n?bb, hogy az alsó grafikon immár nem a lapozófájl (mely a fizikai memória és a fájlrendszerben található lapozófájl(ok) összesített mérete), hanem a tényleges fizikai memória kihasználtságát mutatja. Az alul szerepl? számlálódobozok is rendez?dtek némiképp: a felhasználók számára semmilyen érdemi információt sem hordozó - ezáltal kvázi használhatatlan - mér?k elt?ntek, helyettük viszont megjelent a rendszer futási idejének kijelzése (Up Time) és egy új gomb, mely a sokkal részletesebb információkkal szolgáló er?forrás-kijelz?t, a Resource Monitor-t indítja.

[ Alapszint? teljesítménymérés ]
Alapszint? teljesítménymérés


Kicsit részletesebben - Resource Monitor

A Resource Monitor egy új eszköz a Windows-ban, segítségével részletesebb képet kaphatunk a folyamatok processzor- és memóriahasználatáról, az általuk generált hálózati forgalomról és lemezm?veletekr?l, s?t azt is láthatjuk, éppen melyik fájlt olvassa, vagy írja a legintenzívebben a rendszer. Az er?forrás-mér? mobilprocesszorok esetén a CPU-terhelésen kívül - százalékos értékben - annak pillanatnyi frekvenciáját is kijelzi, így bizonyos terhelési szituációkhoz pontosabban bekonfigurálhatjuk az energiagazdálkodási funkciókat. (Ezzel a cikk egy kés?bbi részében foglalkozunk majd.)

[ Részletes információk a folyamatok er?forrás-felhasználásáról ]
Részletes információk a folyamatok er?forrás-felhasználásáról


F? az egészség - Reliability Monitor

A Windows Vista egyik vadonatúj szolgáltatása, mely a rendszergazdáknak és az egyéni felhasználóknak is rendkívül hasznos lehet, a rendszer egészségi állapotát és megbízhatóságát figyelemmel követ? Reliability Monitor. Az eszközt a vezérl?pult felügyeleti eszközei (Control Panel / Administrative Tools) közül indíthatjuk. Indításkor az imént bemutatott Performance Monitor köszön ránk, a Reliability Monitort a bal oldalon látható fa-struktúrából választhatjuk ki.

Mint látható a Reliability Monitor a rendszerben bekövetkezett különböz? hardveres és szoftveres hibákat gy?jti össze, majd ezek összesítésével készít egy általános megbízhatósági grafikont. Jól látszik, hogy a saját gépem - az er?s terhelésnek és folytonos teszteléseknek köszönhet?en - meglehet?sen sokat vesztett kezdeti 10-es osztályzatából. Az eszköz az egyes eseményeket egy id?vonalon ábrázolja, ha kíváncsiak vagyunk egy adott nap történéseire, csak ki kell jelölnünk, majd lentebb kategóriákba rendezve láthatjuk a meghibásodásodott alkalmazásokat, és azok hibakódjait. Miután elhárítottuk az akadályokat, és a rendszer huzamosabb ideig rendben m?ködik, nemsokára a grafikon is feljebb kúszik jelezvén, hogy a Windows visszanyerte stabilitását.

A Reliability (and Performance) Monitor konzoljában lehet?ségünk van egyénileg felállított szabályok szerint is megfigyelni egyes rendszerkomponensek m?ködését. Az alábbiakban a D: kötetre vonatkozó számlálót állítjuk be, mely a másodpercenként írt bájtokat számolja és gy?jti .csv formátumú fájlba. A mintavételezés gyakoriságát 5 másodpercre állítjuk, majd egy nagyobb másolást követ?en megtekintjük az eredményt a Microsoft Excel alkalmazásban.

[ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]

[ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]

Miután beállítottuk a paramétereket, indítsuk el az adatgy?jtést! Láthattuk, hogy meglehet?sen részletekbe men?en megadhatjuk a naplózás menetét és a kimeneti fájl elkészítésének módját, a fájltípusok között például még a Resource Monitor által feldolgozható bináris és SQL adatbázisba illeszthet? formátum is szerepel.

[ Kép ]   [ Kép ]

Mint azt a naplófájlban láthatjuk, eleinte a kisebb fájlok másolása miatt alig volt adatmozgás, majd egy id?pillanatban szüneteltettem a másolást, ezután következtek a nagyobb fájlok, a tábla adatai szerint átlagosan 3,5 MB/másodperces sebességgel, mely a változó terhelés miatt er?sen ingadozott.


Rend a lelke mindennek - Disk Defragmenter

A Windows Vista lemez-töredezettségmentesít?je - mely szintén a felügyeleti eszközök része lett - végtelenül egyszer? felülettel és némileg módosított algoritmussal rendelkezik. Mint azt korábbi cikkünkben is írtam, a lemezterület grafikus megjelenítése elt?nt, mivel - felmérések szerint - a felhasználóknak nem nyújtott semmilyen érdemi információt. A folyamatjelz? sem szerepel már a képerny?n, ugyanis a változó méret? és hely? adatok mozgatásának idejét szinte lehetetlen pontosan megbecsülni, így a fejleszt?k a téves információk közlése helyett inkább eltávolították ezt a sávot.

A töredezettségmentesít? a Vista telepítésekor alapértelmezésként ütemezve van, így tulajdonképpen átlagfelhasználás esetén hozzá sem kell nyúlnunk. Mivel a Disk Defragmenter immár alacsony priorítással dolgozik, nem terheli le a rendszert, még akkor sem, ha a felhasználó közben aktívan dolgozik a gépen. További újítás, hogy az eszköz a 64 MB-nál nagyobb darabokban lév? fájlokat egybefügg?nek számítja, így egyrészt a m?velet hamarabb véget ér, másfel?l a lemezegységet sem teszi ki fölösleges igénybevételnek. A Vista Disk Defragmenter-e a m?velet során automatikusan az összes felcsatlakoztatott merevlemez-kötetet töredékmentesíti, így ha csak egyetlen köteten szeretnénk elvégezni a karbantartást, a parancssoros változatot kell használnunk "defrag x:" formában, ahol "x:" a töredékmentesíteni kívánt kötet bet?jele.

Ha módosítani szeretnénk az alapértelmezett ütemezésen, mindenképpen érdemes egy olyan id?pontot választani, amikor általában nem vagyunk a gép el?tt, például ebédid?ben, vagy egy kés? éjszakai id?pontban.

[ Töredezettségmentesítés egyszer?bben és gyorsabban ]
Töredezettségmentesítés egyszer?bben és gyorsabban


Fájlrendszertelenség - CheckDisk

A CheckDisk alkalmazására viszonylag ritkán kerül sor, de néha rejtélyes lemezterület-elfogyásokat vagy olvashatatlan, törölhetetlen fájlok és mappák problémáját oldhatja meg az összekuszálódott fájlrendszer rendbetételével. A CheckDisk parancssoros lemezellen?rz?- és karbantartó programot a Windows futása közben csak írásvédett módban futtathatjuk a rendszerpartíción és minden olyan köteten, ahol fájlok vannak nyitva. A használat alatt lév? köteteket csak a rendszer újraindítása közben, úgynevezett konzolos üzemmódban javíthatjuk ki. Amikor kiadjuk a "chkdsk /F x:" parancsot ("x:" az ellen?rizend? partíció bet?jele, a /F a fix, azaz javítás paramétert jelöli) a program vagy elkezdi ellen?rizni a fájlrendszert, vagy hibaüzenetet küld, miszerint a kötet zárolva van, hiszen használjuk. Ekkor választhatjuk a Windows következ? újraindítására történ? ütemezést.

A CheckDisk képes a sérült MFT (Master File Table), az indexbejegyzések és a biztonsági leírók ellen?rzésére és kijavítására, a /R kapcsoló használatával pedig a merevlemez rossz szektorainak feltérképezésére is. (Ez a m?velet a lemez méretét?l függ?en akár több óráig is eltarthat!) A chkdsk programot minden olyan esetben alkalmazhatjuk, amikor gyanúsan kevés lemezterületet látunk a fájlkezel?ben, vagy nem tudunk törölni egy-egy olyan fájlt vagy könyvtárat, amikhez biztosan van írási jogunk, esetleg áramszünet miatt szabálytalanul állt le a rendszer. Ezekben az esetekben legtöbbször fájlrendszer-sérüléssel állunk szemben, melyet az eszköz nagy valószín?séggel helyre tud állítani. A CheckDisk Vista-beli változatában nem sok változás történt, bár az új verzió valamivel részletesebb információt közöl, és végre a Windows futása közbeni vizsgálatok sem eredményeznek téves hibajelzéseket.

[ Hiba a Master File Table-ben ]
Hiba a Master File Table-ben - futtassuk az ellen?rz?t a /F kapcsolóval!


Mindent a maga idejében - Task Scheduler

A most sorra vett eszközök közül talán a Vista feladatütemez?je az egyik legérdekesebb. A Windows XP-ben meglehet?sen korlátozott lehet?ségeink voltak különböz? feladatok ütemezett futtatására, az eszköz lényegében nem sokat változott a Windows 98-ban debütált Task Scheduler óta. A Vista ezen a téren is óriási változást hoz, az új feladatütemez?t minden korábbinál részletesebben állíthatjuk be.

A Vista-ban lév? Task Scheduler a t?zfalhoz hasonlóan saját konzolt kapott, így a már ismer?s felületr?l konfigurálhatjuk az ütemezéseket is. A konzolt a felügyeleti eszközök mappából megnyitva máris láthatjuk a Windows alapbeállításokkal futó id?zített feladatait. Ezek a Windows rendes m?ködéséhez szükséges diagnosztikai és karbantartó folyamatok, így lehet?leg ne módosítsuk és ne tiltsuk le ?ket.

[ Windows Vista feladatütemez? konzol ]
Windows Vista feladatütemez? konzol

A Task Scheduler MMC-ben egy-egy elemet kiválasztva annak beállításait és naplóját egyetlen lapon megtekinthetjük. Láthatjuk, hogy a bejegyzések hasonlítanak egy eseménynapló-nézetre, ami nem véletlen, hiszen - ahogy azt a kés?bbiekben majd látjuk - a feladatütemez? szorosan együttm?ködik az eseménynapló szolgáltatással.

[ Részletes információk egy feladatról, és a futás eredményér?l ]
Részletes információk egy feladatról, és a futás eredményér?l

Említettem, hogy a korábbinál jóval részletesebb beállítási lehet?ségeink nyílnak az új eszközzel, nézzük tehát milyen szempontok alapján ütemezhetünk feladatot! Ütemezett feladat létrehozására kétfajta varázsló áll rendelkezésünkre, egy alapbeállításokkal rendelkez? "Create Basic Task" elnevezés?, és egy b?vebb funkciókkal ellátott, egyszer?en csak "Create Task" nev?. A Basic varázsló segítségével mindössze a feladat nevét, az ütemezés módját (napi, heti, havi, stb.) és az indítani kívánt program elérési útvonalát kell megadnunk. A teljes érték? ütemez?-varázsló azonban minden igényt kielégít? eszköz, mellyel az alábbi szempontok alapján id?zíthetünk feladatot:

Általános beállítások
 • a feladat csak egy adott felhasználó vagy adott csoportba tartozó felhasználó bejelentkezésekor fusson, vagy bármikor,
 • a feladat futtatása maximális privilégiumokkal (rendszergazda jogosultsággal),
 • a feladat Windows Vista, vagy Windows XP SP2/Windows Server 2003/Windows 2000 kompatibilitási módban fusson,

A feladat indítása a következ? események bekövetkeztekor
 • id?zítve: egy megadott id?pontban, napi, heti, havi vagy egyszeri alkalommal,
 • korábban megadott felhasználó vagy megadott csoportba tartozó felhasználó bejelentkezésekor,
 • a rendszer indításakor,
 • rendszeresemény hatására, a feltételek az eseménynapló adataiból állíthatók össze,
 • másik ütemezett feladat létrehozásakor,
 • felhasználó terminálszolgáltatások segítségével történ? csatlakozásakor a helyi számítógépr?l, vagy a helyi számítógépre,
 • felhasználó leválásakor a terminál-munkamenetr?l a helyi vagy a távoli számítógépen,
 • a számítógép zárolásakor,
 • a számítógép zárolásának feloldásakor.

Ütemezhet? feladatok
 • program indítása,
 • e-mail küldése,
 • üzenet megjelenítése a képerny?n.

További feltételek
 • feladat indítása csak a számítógép megadott ideig tartó üresjáratában (megadható a rendszer meddig várjon az üresjárati állapotra),
 • a feladat leállítása ha a számítógép kilép az üresjáratból,
 • a feladat folytatása/újraindítása, ha a számítógép ismét üresjáratba kerül,
 • a feladat indítása csak hálózati tápellátás esetén,
 • a feladat leállítása a hálózati tápellátás megsz?nésekor és akkumulátoros üzemmódra váltáskor,
 • a számítógép felébresztése készenléti állapotból a feladat futtatásához,
 • a feladat futtatása csak akkor, ha a számítógép a megadott hálózati környezetben tartózkodik.

Egyéb beállítások
 • a feladat indításának a megadott ideig tartó késleltetése,
 • a feladat látható futtatása (ablak megnyitása),
 • a feladat minél el?bbi futtatása, ha az ütemezés idején a számítógép ki volt kapcsolva,
 • ha a feladat hiba miatt leáll, induljon újra a megadott id? múlva és a megadott alkalommal,
 • a feladat leállítása, ha az tovább fut a megadott id?pontnál,
 • a feladat kényszer? leállítása, ha nem áll le magától,
 • a feladat törlése, ha lefutott és nincs további ütemezés számára.
 • ha a feladat már fut: új példány párhuzamos indítása/ne induljon új példány, új példány indítása, amint az el?z? véget ért, a futó példány leállítása.

A példa kedvéért most mégis tiltsuk le a töredezettségmentesít? alapértelmezett ütemezését és állítsunk be egy teljesen egyéni id?zítést. Tegyük fel, hogy mi csak a C: kötetet szeretnék töredékmentesíteni, a feladat pedig induljon minden nap déli 12 órakor, de csak akkor, ha a gép már legalább 10 perce üresjáratban van (mert az ebédid?nket töltjük). Ha a rendszer további egy órán át nem kerül üresjáratba (mert mondjuk ebéd helyett egy sürg?s feladaton dolgozunk), a feladat már ne is fusson le, csak másnap. Els?re talán bonyolultnak t?nhet a szabályrendszer, de az új varázsló segítségével mindössze néhány kattintás az egész, lássuk:

[ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]

[ Kép ]   [ Kép ]   [ Kép ]

A varázsló még az olyan apróságokra is fel van készítve, mint a szóközöket tartalmazó elérési útvonalak. Ha például a "\Program Files\Windows Media Player" könyvtárból indítunk egy programot, a Windows megkérdezi, hogy a "Program" nev? programot szeretnénk-e indítani a mögötte lév? szöveget paraméterként értelmezve, vagy egy szóközökb?l álló útvonallal van-e dolgunk. Nemet válaszolva láthatjuk, hogy a varázsló értékhelyesen töltötte ki a mez?ket.

[ Kép ]   [ Kép ]


Forró nyomon - Event Viewer

A Windows Vista-ban az eseménynapló is sokat fejl?dött, immár a konzol nyitólapján eseménytípus szerint összesítve láthatjuk a bejegyzéseket. Az új Windows-ban minden f?bb rendszerkomponens saját csatornán keresztül kommunikál az eseménynaplóval, így tulajdonképpen minden összetev?nek "saját" event log-ja van. Ez jobban segíti eligazodni a felhasználókat, többé nem tévedünk el a rendszernapló, vagy az alkalmazásnapló milliónyi bejegyzése között. A f?alakban az egyes eseményekre kattintva rögtön láthatjuk azok el?nézetét, így nem szükséges külön ablakot nyitni a bejegyzésk részleteinek megtekintéséhez. Természetesen továbbra is lehet?ség van ezen ablakok használatára is, ráadásul most már egyszerre többet is megnyithatunk, hogy összehasonlítsunk több eseményt.

[ A Windows Vista eseménynaplója ]

A Windows Vista eseménynaplója

A megújult eszköz képes a bejegyzéseket a mára rendkívül elterjedt XML formátumban is megjeleníteni, így megkönnyítve a programozók eseménynaplóból történ? adatgy?jtését. A Vista Event Log-ja - mint arról korábban szó volt - szorosan együttm?ködik a feladatütemez?vel, bármely eseményt hozzákapcsolhatunk egy tetsz?leges feladat futtatásához, így a rendszerüzemeltet?k gyorsabban és automatikusan reagálhatnak egy-egy eseményre.

[ Esemény-tulajdonságok el?nézete, akár XML formátumban is ]

Esemény-tulajdonságok el?nézete, akár XML formátumban is

Azon túl, hogy saját sz?rési feltételek alapján akár egyéni naplónézeteket is létrehozhatunk, az eszköz egy új feladatot, a távoli gépek naplóinak monitorozását is képes elvégezni. Ehhez mindössze engedélyeznünk kell az egyes naplótípusok (Application, System, Security, Setup) beállításai között a "Subscription" lehet?séget. Ezzel a módszerrel a hálózat bármely gépének eseménynaplóját automatikusan figyelemmel követhetjük, természetesen itt is alkalmazhatunk részletes sz?rési feltételeket.

[ "Feliratkozás" távoli számítógépek eseménynaplójának figyelésére ]

"Feliratkozás" távoli számítógépek eseménynaplójának figyelésére


Segít a bajban - Recovery Options

Mit tegyünk, ha egyszercsak nem indul számítógépünk, vagy id?nként lefagy, instabilan m?ködik a Windows? Semmi pánik! Helyezzük be a Vista telepít?lemezét, majd indítsuk el a telepítést. Az "Install now" gomb helyett azonban most válasszuk alul az "Open system recovery tools" hivatkozást.

[ Diagnosztikai és rendszer-helyreállító eszközök ]

Diagnosztikai és rendszer-helyreállító eszközök

A Vista egy sor diagnosztikai eszközzel rendelkezik, melyekkel a legtöbb esetben kideríthetjük a hiba okát, s?t akár ki is javíthatjuk azokat. A szerszámosládában találunk rendszertölt?-javítót (Startup Repair), mely megkeresi a telepített Windows példányokat és helyreállítja a bootszektort és a bootmenüt, de ha olyan súlyosan megsérült a rendszerünk, hogy nem képes elindulni, innen akár rendszervisszaállítást (System Restore), vagy Complete PC Backup helyreállítást is indíthatunk. (Ezen eszközök m?ködését részletesen a következ? részben tárgyaljuk.)

Egy új eszköz is helyet kapott a lemezen, ez pedig egy memóriatesztel? alkalmazás, mely a RAM-chipek fizikai kondícióját hivatott ellen?rizni. A Windows Memory Diagnostic Tool futtatásakor a rendszer automatikusan újraindul, majd - a véletlenszer? és szekvenciális írási és olvasási tesztekb?l álló - vizsgálat végeztélvel egy összesített eredményt kapunk a RAM-ok állapotáról.

[ Kép ]     [ Kép ]


Öngyógyítás - Windows Diagnostics

A Windows Vista szerves része az úgynevezett Diagnostic Policy Service, mely képes a leggyakrabban el?forduló hibákat érzékelni, majd automatikusan megoldást keresni és kijavítani azokat. Amikor egy program vagy szolgáltatás hibásan m?ködik, lefagy, esetleg az egész rendszer elveszti stabilitását, a diagnosztikai szolgáltatás automatikusan összegy?jti a rendelkezésre álló információkat, majd tájékoztatja a felhasználót a szükséges lépésekr?l. Egyszer?bb hibáknál, mint például hálózati kapcsolatok rendellenes m?ködésénél, akár önállóan is képes megoldani a problémákat - a hálózati példánál maradva - az IP-cím megújításával, esetleg az interfész újraindításával (reset). A Windows által detektált hibák és azok megoldási javaslatainak megtekintéséhez nyissuk meg a vezérl?pultot, majd a rendszer kategóriában válasszuk a "Problémák és megoldások" menüpontot (Control Panel/System and Maintenance/Problem Reports and Soulutions).

[ Probléma az egyik eszközmeghajtóval ]
Probléma az egyik eszközmeghajtóval

Amint a képen is láthatjuk, máris van egy még nem ellen?rzött problémánk - a Windows szerint az egyik eszközilleszt? hibás m?ködést eredményez. Nézzük a részleteket, kattintsunk a szövegre!

[ A detektált problémák listája ]
A detektált problémák listája

Úgy t?nik, elég sok gond van a rendszerrel, a fenti listában láthatjuk, hogy az egyes alkalmazásokkal hányszor és milyen probléma fordult el?. Ha kíváncsiak vagyunk, van-e megoldás számunkra, kattintsunk jobb gombbal a kiszemelt sorra, majd válasszuk a megoldási javaslatok menüpontot (View solution). Ha a Windows képes automatikusan korrigálni a hibát, vagy az online adatbázisban már szerepel megoldás, a rendszer automatikusan értesít minket err?l, így valószín?leg a most kiválasztott hibára még nem lesz teljes érték? gyógyír.

[ Erre a problémára gyel?re nincs megoldás ]
Erre a problémára gyel?re nincs megoldás

Amint arra számítottunk, egyel?re nem találtunk használható megoldást a problémával kapcsolatban. A leírásban olvashatjuk, hogy a Microsoft fejleszt?i tudnak a probléma létezésér?l, de egyel?re nem tudták azt kijavítani - esetünkben több, mint valószín?, hogy egy régi, nem Vista-kompatibilis illeszt?program a ludas, így várhatóan a szoftver (vagy az eszköz) cseréje vezethet csak eredményre. Akár kapunk megoldási javaslatokat, akár nem, mindenképpen ajánlott - f?leg most, a Vista bétaverzióinak tesztelésének idején - hogy minél több hibajelentést küldjünk, hiszen ez nagyban segíti a programozókat, a még kijavítatlan hibák korrigálásában. Ha egy programmal látszólag sok hiba akad, de nem akarunk minden alkalommal jelentést küldeni az esetr?l, az alkalmazást felvehetjük egy kivétellistára. Ezesetben a Windows nem állít fel minden fagyás vagy hibás m?ködés esetén diagnózist, helyette egy gombnyomással bezárhatjuk a rakoncátlankodó programot.


Mint láthattuk a Windows Vista rendszerben számos eszköz áll rendelkezésünkre, hogy a felmerül? problémákat egyedül, szakember segítségének igénybevétele nélkül is megoldhassuk. El?fordulhat azonban, hogy hardveres meghibásodás vagy vírustámadás miatt a biztonsági mentés után kell nyúlnunk, neadjisten a komplett rendszert újra kell telepítenünk. A következ? részben a Vista biztonsági mentést végz? és rendszervisszaállító megoldásaival foglalkozunk; megtudhatjuk például, hogyan készíthetünk - az oly közkedvelt Norton Ghost-hoz hasonlóan - rendszer-képfájlt küls? alkalmazás igénybevétele nélkül.

2007-09-14 20:36
Nagyszer? leírás, köszönjük szépen!

Mini Nyuszi Baba

2006-11-13 15:55
A Feladatkezel? a CTRL+SHIFT+ESC-vel is el?hívható!
Nagyon kíváncsi vagyok a Vista feladatkezel?jére, a folyamatokat (Processes) majd ugyanúgy el lehet rejteni el?lle mint az xp esetében (biztonság?)
A másik: egy hibás optikai adathordozó miatt itt is szinte nullára lelassul majd a rendszer, egy átmenetileg nem jól m?köd? küls? periféria miatt ? (pl:hibás lemez)